2021/225 Sirküler (13.12.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-225

Sayın Üyemiz;

1. "Expo Dubai 2020" Etkinlik Duyurusu

2. Avustralya'nın Khapra Böceği İle İlgili Aldığı Mücadele Tedbirleri Hk.

3. Türkiye Tasarım Haftası 2021 Hk.

4. İspanya (Barselona) Fiziki Ticaret Heyeti 16-19 Şubat 2022

5. ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

6. "Expo Dubai 2020" Etkinlik Duyurusu - Togo

7. ABD'ye Tatlı Portakal İhracatı

8. Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping Soruşturması

9. DTÖ - Ticarette Teknik Engeller

10. Fuar Duyurusu

11. KİK Anti-Damping Soruşturması/Motor Bataryaları

12. Fazla Mesai Programı - Pilot Uygulamaya Geçiş

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. "Expo Dubai 2020" Etkinlik Duyurusu

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, "Expo Dubai 2020"ye ilişkin olarak katılımcı ülkelerden Bosna Hersek'ten alınan bir davetiyede 19 Aralık 2021 tarihinde saat 14.30-17.30 arasında bir iş forumunun düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu iş forumuna katılımın düşünülmesi halinde ekte bir örneği yer alan davetiyede belirtilen e.posta adresi ile temasa geçilerek, kayıt yaptırılması gerekildiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan; Mumbai Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıda, Mumbai'de yerleşik "India Business Group" unvanlı ticaret odası yetkililerinin 8-9 Şubat 2021 tarihlerinde "Expo Dubai 2020"de yer alan ülkemizin pavilyonunu ziyaret etmeyi ve bu kapsamda iş görüşmeleri gerçekleştirmeyi planladıkları ifade edilmektedir. Söz konusu oda yetkililerine dair bilgiler ekte yer almakta olup; konuya dair Mumbai Ticaret Ataşeliğimizle iletişime geçilmesi gerekildiği bildirilmektedir.

EK-1: Bosnia and Herzegovina CBB invitation

EK-2 India Business Group Heyet Listesi

2. Avustralya'nın Khapra Böceği İle İlgili Aldığı Mücadele Tedbirleri Hk.

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından khapra böceği (Trogoderma granarium) ile mücadele kapsamında yüksek riskli olduğu belirtilen muhtelif ürünlere karşı acil durum önlemlerinin kademeli olarak uygulamaya konulacağı belirtilerek, söz konusu tedbirlere ilişkin bilgilendirmelerin daha önceden yapıldığından bahisle; önceki yazılarında acil durum önlemlerinin 6A aşamasının 12 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinin belirtildiği, söz konusu önlemlerin uygulanmasına ilişkin bilgilerin verildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Avustralya'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma kapsamında yaptığı 19 Kasım 2021 tarih ve G/SPS/N/AUS/502/Add.15 simgeli ekli SPS bildiriminde, acil durum önlemlerinin 4. ve 5. aşamasının 2022 yılının başlarında uygulamaya geçileceği ve 2021' in sonlarında 6. Aşama önlemlerinin genişletileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu SPS Bildiriminde devamla, khapra böceğinin yüksek riskli kırsal alanlara giriş ve yayılma riskini daha fazla azaltmak için, 15 Aralık 2021 tarihinde veya bu tarihten itibaren 6A aşamasında yer alan önlemlerin Avustralya'nın kırsal fındık yetiştirme alanlarında FCL/FCX konteynerleri için uygulamaya koyulacağı bildirilmektedir. Avustralya'ya ihracat koşulları ve önlemlere ilişkin ayrıntılı bilginin, uygulama tarihinden önce Avustralya'nın Biyogüvenlik İthalat Koşulları Sistemi (BİCON)'nde ana hatlarıyla belirtileceği ifade edilmektedir.

EK-3: SPS Bildirimi-ENG

EK-4: SPS Bildirimi-TR

3. Türkiye Tasarım Haftası 2021 Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, milletimizi tasarım dünyasıyla buluşturacak, Türk tasarımını markalaştıracak, düşünsel ve kültürel bir neslin oluşmasına katkı sağlayacak, tasarımın sanayi ve ihracatla buluşmasını sağlayacak ve yaratılan katma değer ile Türk ekonomisine yeni bir ivme kazandıracak bir platform niteliği taşıdığı ifade edilen Design Week Türkiye'nin bu yıl 17-18 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek söz konusu etkinlikte tasarım ofisleriyle potansiyel yatırımcıları buluşturan "B2B Zone” isimli bir ikili görüşme alanı olacağı, bu alanda sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın iş hacimlerinin artışına doğrudan katkı sağlayabilecek tasarımcılarla birebir görüşme yapma imkanına sahip olacakları bildirilecektir.

4. İspanya (Barselona) Fiziki Ticaret Heyeti 16-19 Şubat 2022

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 16-19 Şubat 2022 tarihleri arasında TİM Başkanı Sn. İsmail Gülle'nin başkanlığında İspanya'ya yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Barselona şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda İspanya'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu heyete başvuru için so n tarihin 17 Aralık 2021 Cuma günü mesai bitimi olduğu, bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/spain-barcelona-2022 internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 35.800-TL, business sınıfı uçak biletli katılım paketi için 55.800-TL tahsil edileceği bildirilmektedir. Firmalar için heyete katılımları, ekte belirtilen banka hesaplarına katılım ücretinin yatırılması ve ödeme dekontlarının TİM'e ulaşmasıyla kesinleşecek olup, heyet hazırlık çalışmaları kapsamında B2B eşleştirme hizmeti alınan firmaya ödeme yapılması, uçak biletlerinin kesilmesi ve otel rezervasyonlarının yapılmasının ardından katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamadığı ifade edilmektedir.

EK-5: Taslak Programı

5. ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 GTİP'li) ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana bir telafi edici vergi uygulanmakta olduğu, anılan önlemin 2019 dönemi için yürütülen idari gözden geçirme soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından açıklanan ön karar 6 Aralık 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, firmalarımız için %0,07 (de minimis) ve %1,75 oranlarında sübvansiyon marjı hesaplanmış olup; soruşturma döneminde ABD'ye ihracatı bulunmaması sebebiyle, soruşturmaya konu diğer 21 firma için söz konusu gözden geçirmenin iptal edilmesinin planlandığı belirtilmektedir. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-06/pdf/2021-26402.pdf bağlantısından ulaşmak mümkündür.

Bununla birlikte, bahse konu telafi edici vergi soruşturmasının nihai kararının ön karar bildiriminin yayım tarihinden itibaren 120 gün içerisinde ITA tarafından açıklanması beklendiği ifade edilmektedir.

6. "Expo Dubai 2020" Etkinlik Duyurusu - Togo

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, "Expo Dubai 2020"ye ilişkin olarak katılımcı ülkelerden Togo'dan alınan bir davetiyede 19 Aralık 2021 tarihinde Yatırım ve İş Fırsatları konulu ikili görüşmelerin de yer alacağı "Togo Ekonomik Günü" etkinliğinin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinliğe katılımın düşünülmesi halinde ekte bir örneği yer alan davetiyede belirtilen link üzerinden kayıt olunması gerektiği ifade edilmektedir.

EK-6: Togo Expo-Economic Day

7. ABD'ye Tatlı Portakal İhracatı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ne taze tatlı portakal (Citrus sinensis) ihracatında soğuk uygulama şartı bulunmakta olup, bu kapsamda söz konusu ülkeye mezkur ürünün soğuk uygulama ile ihracatıyla ilgili 2007 yılında ABD Tarım Bakanlığına bağlı Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Hizmetleri Birimi (APHIS) yetkilileri tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) inspektörlerine eğitim verildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, TOB'dan alınan bir yazıya atıfla; ülkemizden ABD'ye anılan ürünün uzun süre ihracatının gerçekleşmemesi nedeniyle APHIS tarafından soğuk uygulama eğitiminin tekrar alınması gerektiğinin bildirildiği ifade edilmekte olup, APHIS tarafından gönderilen soğuk uygulama eğitimine ilişkin kılavuz doğrultusunda mezkur eğitimin 20-24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, APHIS ile elektronik ortamda yapılan yazışmalar sonucunda, APHIS tarafından söz konusu eğitim tamamlanana kadar daha evvel APHIS'ten yüz yüze soğuk uygulama eğitimi almış inspektörler tarafından yapılacak işlemler sonucunda ABD'ye tatlı portakal (Citrus sinensis) ihraç edebilebileceğinin bildirildiği, bu doğrultuda Hatay İl Tarım Orman Müdürlüğü, Hatay Zirai Karantina Müdürlüğü ve Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından söz konusu ihracat işlemlerinin gerçekleştirilebileceği ifade edilmektedir. ABD'ye ihraç edilen taze meyve ve sebze ürünlerinin listesi ve bitki sağlığı şartlarına dair bilgiye https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?NEW=1®ION_ID=180&ACTION=countrySummCommPI bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu çerçevede, ABD'ye taze portakal (Citrus sinensis) ihracatında, daha önce eğitim almış inspektörler tarafından yukarıdaki bağlantıda "Citrus sinensis" için belirtilen bitki sağlığı şartlarının sağlanarak ihracat işleminin gerçekleştirilebileceği bildirilmektedir.

8. Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Arjantin tarafından ülkemiz menşeli "Açıklıkların veya mahfazaların imalatında kullanılan tipteki vinil klorür polimer profiller” (Arjantin tarife cetveline göre 3916.20.00 GTİP'li) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında Arjantin tarafından intikal ettirilen bir örneği ekli 30 Kasım 2021 tarihli Nota iletildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu Nota'nın gayrı resmi tercümesinden, soruşturmaya ilişkin nihai bulgu raporunun yayımlandığı, mezkur rapora ilişkin olarak ilgili tarafların bildirim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde (15 Aralık 2021 tarihine kadar) çıkarlarını savunabilecekleri ve nihai değerlendirmelerini sunabilecekleri bildirilmektedir.

EK-7: Nota

9. DTÖ - Ticarette Teknik Engeller

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi toplantısında ülkemiz tarafından gündeme getirilen hususlara ilişkin "Belirli Ticari Kaygılar”a (Specific Trade Concerns) yönelik görüşlerin iletilmesinin talep edildiğinden bahisle, 10-12 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen TTE Komitesi toplantısında, DTÖ üyesi ülkelerin ticarette teknik engel yaratma potansiyeline sahip muhtelif mevzuat taslakları ve/veya uygulamalarının görüşüldüğü "Belirli Ticari Kaygılar” başlığı altında üye ülkeler tarafından 25'i yeni olmak üzere toplamda 89 adet "Belirli Ticari Kaygı” gündeme getirildiği bildirilmekte olup, Mısır'ın Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS) uygulaması ile Çin'in gıda ithalatı mevzuatında değişiklik öngören "İthal Gıda Ürünlerin Yurtdışındaki Üreticilerinin Kayıt Altına Alınması ve İdaresi” mevzuatına ilişkin çekincelerin ülkemiz tarafından Komite gündemine taşındığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, anılan toplantıda gündeme gelen ve ülkemizin ticaret ortakları, hedef ihraç pazarları ve ürün kompozisyonu ile ticarette teknik engel olarak değerlendirilebilecek benzer uygulamalar göz önünde bulundurularak ihracatçılarımız açısından yakından takip edilmesinde fayda görülen hususlar hakkındaki not ekte sunulmakta olup ülkemiz tarafından Komite gündemine getirilen mezkûr hususlar ile notta yer alan "Belirli Ticari Kaygılar” hakkında görüşlerin 24 Aralık 2021 Cuma gününe kadar Meclisimize ve sektor@tim.org.tr adresine bildirilmesi önem arz etmektedir.

10. Fuar Duyurusu

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Santo Domingo Büyükelçimizin, Santo Domingo Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Manuel Luna ve Dominik-Türk Ticaret Odası Başkanı Ginia Valenzuela ile bir görüşme gerçekleştirdiği, söz konusu görüşmede Ekim 2022'de düzenlenmesi öngörülen "HUB Camara” uluslararası fuarına katılımın, gerek Dominik Cumhuriyeti (DC) ile gerek fuara yoğun katılım sağlayan bölge ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek bakımından yararlı olacağının değerlendirildiği kaydedilmektedir.

Diğer taraftan, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

11. KİK Anti-Damping Soruşturması/Motor Bataryaları

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Uluslararası Ticarette Zarara Karşı Önlemler için Teknik Sekretarya Bürosu (Büro) tarafından İspanya, ülkemiz ve Hindistan menşeli "motor bataryaları” (850710 GTİP) ithalatına karşı 27 Nisan 2021 tarihli ve Vol.31 sayılı KİK Resmi Gazetesi'nde yayımlanan açılış bildirimi ile bir anti-damping soruşturması başlatıldığından bahisle, Büro tarafından bahse konu soruşturmaya ilişkin olarak ekte bir örneği iletilen Ön İnceleme Raporu açıklanmış olup; bahse konu Rapor'a ilişkin görüş ve itirazların 15 gün içerisinde yapılması (9 Aralık 2021 tarihinden itibaren) ve Arapça dışında bir dilde iletilecek görüşlerin ise, KİK ülkelerinden birinde yetkili tercümanlara yaptırılacak bir çeviri ile birlikte sunulması gerektiği; aksi takdirde görüşlerin kabul edilmeyeceği bildirilmektedir.

EK-8: Ön İnceleme Raporu (Arapça)

12. Fazla Mesai Programı - Pilot Uygulamaya Geçiş

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan elektronik sisteminin, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için 05.06.2018 tarihi itibarıyla Ankara Gümrük Müdürlüğünde, 13.08.2018 tarihi itibarıyla Erenköy Gümrük Müdürlüğünde pilot olarak devreye alındığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla gelinen aşamada;

1- Fazla mesai ücretlerinin peşin olarak ödenmesi (İhracat beyannamesine/TIR karnesine/ihracat refakat belgesine ait ödenmiş statüde bir fazla mesai başvurusunun bulunmaması halinde, gümrük işlemleri sistem tarafından ilerletilmeyecektir.)

2- 2- Yükümlüler tarafından her defasında banka veya saymanlık aracılığıyla ödeme yapılması yerine, global bir hesap oluşturmak suretiyle tahakkuk tutarının bu hesaptan otomatik düşümünün yapılması,

başta olmak üzere, söz konusu sistemde birtakım yeni düzenleme ve iyileştirmeler yapıldığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, bahsi geçen düzenlemelerin, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için halihazırda pilot uygulamanın devam ettiği Ankara ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinde 13.12.2021 tarihi itibariyle devreye alınmasının öngörüldüğü ayrıca yükümlü ve memurlara yönelik rehberlerin, global hesap işlemlerini de kapsayacak şekilde güncellendiği ve kullanıcı profiline göre "Fazla Mesai” modülünde yer alan "Yardım” menüsüne konulacağı de ayrıca ifade edilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.