2021/045 Sirküler (10.03.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-045

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye-Romanya 27. Dönem KEK Toplantısı Hazırlıkları Hk.

2. Türkiye-Almanya II. Dönem JETCO Toplantısı Hk.

3. Bangladeş' E-İhracat Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı

4. Mısır ÜKS Uygulaması Hk.

5. Petrol Kimyasallarında İzin Yenileme

6. Yürürlük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standartları Hk.

7. ABD / Anti-Damping ve Sübvansiyon Soruşturmaları

8. Dubai/BAE'de düzenlenecek olan AEEDC 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hk.

9. Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri ( Karadeniz İhracatçılar Birliği )

10. Avustralya "Khapra Beetle” Böceği İle Mücadele Tedbirleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Türkiye-Romanya 27. Dönem KEK Toplantısı Hazırlıkları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Romanya 26. Dönem karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısının 2013 yılında gerçekleştirilmiş ve ilgili Protokol'ün Romanya Başbakanı'nın 19 Eylül 2013 tarihinde ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında imzalandığı ifade edilmektedir. 2 Ekim 2019 yılında Ankara'da yapılması planlanan Türkiye - Romanya 27. Dönem KEK Toplantısının ise Romanya'da hükümetin düşmesi nedeniyle iptal edildiği; 27. Dönem KEK Toplantısı Protokolüne ek olarak hazırlanmış olan taslak eylem planının da, anılan toplantının iptali neticesinde nihayete erdirilemediği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; eş Başkanlığı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY tarafından deruhte edilmekte olan, Türkiye-Romanya 27. Dönem KEK Toplantısı'nın bu yılın Temmuz ayında yapılması planlandığından bahisle, 27. Dönem Türkiye-Romanya KEK Toplantısına hazırlık amacıyla, eylem planının oluşturulması ve toplantıda görüşülecek konulara ilişkin görüş ve önerilerin derlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Yazıda devamla, hazırlıklarda faydalanılmak üzere, 2019 yılında hazırlanmış olan taslak eylem planının bir örneği ekte gönderilmekte olup, yeni planın oluşturulmasında, eylemlerin ve tarihlerin güncellenmesinin yanı sıra, bazı başlıkların eylem formatına getirilmek üzere gözden geçirilmesinin de gerekmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, eylem planının oluşturulması ve toplantıda görüşülecek konulara ilişkin ihracatçılarımızın görüş ve önerilerinin 10 Mart 2021 Çarşamba (BUGÜN) günü saat 16.00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

EK-1: Türkiye-Romanya Eylem Planı Taslağı

2. Türkiye-Almanya II. Dönem JETCO Toplantısı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantılarının iki ülke arasındaki mevcut ikili ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin ele alındığı, bu alanlarda ikili ülke ilişkilerinin ileri bir seviyeye taşınması adına görüş alışverişinde bulunulduğu, yeni işbirliği alanlarının tartışıldığı ve iki ülke resmi Makamlarının yanı sıra özel sektör temsilcilerinin de iş forumu ve yuvarlak masa toplantılarına katılım sağlayarak katkı sunduğu bir mecra niteliğinde olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye-Almanya II. Dönem JETCO Toplantısının 21 Nisan 2021 Çarşamba günü çevrimiçi platformda gerçekleştirileceği ve bu kapsamda ayrıca bir iş forumunun düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bilgileri ve ilgili toplantıda kullanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan görüşme sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin ihracatçılarımızın görüşlerinin 16 Mart 2021 Salı günü saat 14.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

EK-2: Sorun Bildirim Formu

3. Bangladeş'e İhracat Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliğinden gelen bir yazıda, Bangladeş'te faaliyet gösteren bazı kişilerin daha önce bazı Türk firmalarla yaptıkları ticari işlerde ticari ihtilaflardan ziyade kötü niyetli ve şüphe uyandıran davranış ve eylemler sergilediklerinin Müşavirlik tarafından değerlendirildiği; zarar görmemeleri için ihracatçıların bu kişilere karşı uyarılmalarının faydalı olacağı belirtilmektedir. Söz konusu ülke ile ihracat yapma niyetinde olan firmalarımız Genel Sekreterliğimizle iletişime geçerek söz konusu kişiler hakkında bilgi alabilirler.

4. Mısır ÜKS Uygulaması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mısır tarafından uygulanan Üretici Kayıt Sistemi'ne (ÜKS) ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Mal Ticareti Konseyi'nin (MTK) 31 Mart -1 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantısını müteakiben, bahse konu uygulamaya yönelik olarak firmalarımızın karşılaştığı zorluklar ve yaşanılan sorunların gündeme getirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Mısır'ın Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS) kapsamında talep edilen belgelerin tamamlanması aşamasında firmalarımızın karşılaştığı zorluklar; gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ile güncel durum ve gelişmelere ilişkin bilgi, görüş ve önerilerin 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 16.00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

5. Petrol Kimyasallarında İzin Yenileme

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, petrol sanayisinde kullanılan kimyasal ürünlerin ithalat ve ihracatını gerçekleştiren firmaların, geçmişte istihsal ettikleri izin belgelerini yenilemeleri gerektiği ve bunun için 20.03.2021 tarihine kadar Doğal Kaynaklar Bakanlığına başvurmaları gerektiği belirtilmektedir. Konu hakkında Erbil Başkonsolosluğu Gümrük Ataşeliğinden temin edilen İ.Halil Gümrük Müdürlüğüne ait yazının gayrı resmi tercümesi ekte yer almaktadır.

EK-3: Gayri Resmi Tercüme

6. Yürürlük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standartları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda Ticaret sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2016 yılı içerisinde hazırlanan 4 adet Ulusal Meslek Standardının (UMS) ve bu UMS'leri kaynak alan 6 adet Ulusal Yeterliliğin yeniden değerlendirilmesini teminen ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret sektöründe hazırlanan ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere ihracatçılarımızın görüş ve değerlendirmelerinin anılan kuruma iletilmesini teminen linkte yer alan formlara işlenerek 18 Mart 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

http://link.myk.gov.tr/guncelleme/ adresinden ulusal meslek standartların ile ulusal yeterliliklerle güncelleme formlarına ulaşılabilir.

7. ABD / Anti-Damping ve Sübvansiyon Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Alüminyum Levha” (7606.11.30.60, 7606.11.60.00, 7606.12.30.90, 7606.12.60.00, 7606.91.30.95 ve 7606.92.30.95 ABD Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı anti damping ve telafi edici vergi soruşturmaları yürütüldüğü ifade edilmektedir. Anılan anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları çerçevesinde ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) damping ve sübvansiyona ilişkin nihai kararlarının 8 Mart 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı, bahse konu anti-damping soruşturması kapsamında ITA tarafından firmalarımız için %2,02 ila %13,56 arasında değişen oranlarda damping marjları hesaplandığı; ilgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-03-08/pdf/2021-04735.pdf bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Söz konusu telafi edici vergi soruşturması kapsamında ise ITA tarafından firmalarımız için %2,56 ila %4,34 arasında değişen oranlarda sübvansiyon marjları hesaplandığı; ilgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-03-08/pdf/2021-04733.pdf bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından zarara ilişkin yürütülen soruşturmanın hâlihazırda devam etmekte olup, ITC'nin nihai kararında ABD yerli endüstrisinin dampingli ve/veya sübvansiyonlu ithalattan dolayı zarar gördüğüne ilişkin bir karar vermesi durumunda anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri nihai hale geleceği bildirilmektedir.

8. Dubai/BAE'de düzenlenecek olan AEEDC 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hk.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, 29 Haziran - 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında Dubai/BAE'de düzenlenecek olan AEEDC Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun, Birliklerinden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Dental ekipmanlar ve malzemeler, diş laboratuvar ürünlerinin sergilendiği ve her yıl düzenlenen AEEDC Dubai Fuarı'na 2020 yılında 3000 firmanın katıldığı belirtilmektedir. Ağız ve diş sağlığı cihaz ve ekipmanları konusunda dünyanın 2., Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya bölgesinin en büyük fuarı olan AEEDC-UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition'ı 66071 kişinin ziyaret ettiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, AEEDC Dubai Fuarı'na Birliğimiz organizasyonu altında katılacak firmaları için yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini (m2 başına 0,2 m3) içeren katılım bedelinin 890 $/m2 olduğu ifade edilmektedir. (nakliye hariç katılım bedeli 855 $/m2'dir) Yurtdışında düzenlenen fuarların 2021 yılında, T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin karar kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 140.000 TL'ye kadar, fuarın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda 472.000 TL'ye kadar desteklendiği, bu kapsamda AEEDC Fuarı 2021 yılı destek tutarının 3145 TL/m2 olduğu bildirilmektedir.

Diğer taraftan, şubat ayında Gulfood Fuarıyla birlikte Dubai'de fuarlar düzenlenmeye başlandığı, pandemi sebebiyle bazı kısıtlamaların olması ve AEEDC'nin de bu kısıtlamalar çerçevesinde düzenlenmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu fuara ilişkin bilgiler https://www.ikmib.org.tr/tr/aeedc-2020-fuari-milli-katilim-organizasyonu-2.html bağlantısında yer almaktadır.

EK-4: Katılım Şartları ve Banka Bilgileri

EK-5: Kişisel Veri Paylaşımı Onay Formu

9. Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri (Karadeniz İhracatçılar Birliği)

Karadeniz İhracatçılar Birliği (KİB)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM, OSBÜK koordinasyonunda ve KİB Genel Sekreterliği işbirliğinde 16-17 Mart tarihlerinde Bartın, Karabük, Kastamonu, Tosya/Kastamonu, Sinop illerine yönelik olarak "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, online olarak gerçekleşeceği belirtilen seminerlere katılımın ücretsiz olduğu, söz konusu seminere katılmak isteyen firmaların 15 Mart 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar kayıt yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Seminer bitiminde katılımcılara "Katılım Sertifikası” verilecek olduğu, söz konusu sertifikaların elektronik ortamda katılımcılara gönderileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçıların seminerlere katılımının hem Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Devlet Yardımları, Ticaret Bakanlığı'nın güncel online hizmetleri ve günümüz dış ticaretinin en önemli konularında deneyimli uzmanların sunumlarını izleme, bu konularda bilgilerini geliştirme ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıt alma olanağı bulacak olmaları hem de mevcut ihracatlarının geliştirilmesi, yurt dışı pazarlardaki rekabet güçlerinin artırılması ve yeni pazarlara açılımları açısından önem arz ettiği ifade edilmektedir.

16 Mart 2021 Birinci Oturum:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MpvhmuRhRTe7lXhRLjjqOQ

17 Mart 2021 İkinci Oturum:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kY0wYikmSwK_Q-d22CDEpA

EK-6: Program

10. Avustralya "Khapra Beetle” Böceği İle Mücadele Tedbirleri

Sidney Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla. T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından "khapra beetle” böceği ile mücadele kapsamında yüksek riskli olduğu belirlenen muhtelif ürünlere yönelik uygulamaya konulacak tedbirlere ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

EK-7: Yazı


Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.docx

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.