2021/055 Sirküler (08.04.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-055

Sayın Üyemiz;

1. Dış Ticarette Ticari İstihbarat Kullanımı Eğitimi (ATSO)

2. İngiltere Sanal Ticaret Heyeti (İTKİB)

3. Yeni Avrupa Bauhausu Konferansı (Online)

4. Pakistan / Anti-Damping Soruşturması (Soda Külü)

5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Hindistan

6. Japonya'ya Domates ve Biber'in Dikim Amaçlı Bitkilerinin ve Tohumlarının İhracatı

7. Specialty Food Live Fuar Duyurusu - ABD (EİB)

8. İsrail Sanal Genel Ticaret Heyeti Hk. (TİM)

9. Kırgızistan - Özbekistan Sanal Genel Ticaret Heyeti Hk. (TİM)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Dış Ticarette Ticari İstihbarat Kullanımı Eğitimi (ATSO)

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan yazıda, ATSO Global çatısı altında Avrupa İşletmeler Ağı Projesi faaliyetleri çerçevesinde, 27-28-29 Nisan 2021 tarihleri arasında "Dış Ticarette Ticari İstihbarat Kullanımı Eğitimi'' gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Söz konusu program çerçevesinde ticari istihbarat, hedef pazar seçimi yöntem ve araçları, potansiyel müşterilere ulaşma gibi konularının anlatılacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, etkinliğe katılımın ücretsiz olduğu, eğitimin 27-28-29 Nisan 2021 tarihlerinde 09:30-12:30 saatleri arasında Zoom programı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği, programla ilgili bilgilerin kayıt aşamasının ardından katılımcılara iletileceği bildirilmektedir. Eğitmenin özgeçmişi, eğitim programı ve kayıt formuna https://atso.xyz/iWBjK linki üzerinden ulaşılmaktadır.

2. İngiltere Sanal Ticaret Heyeti (İTKİB)

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, 2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında, çeşitli ülkelerdeki alıcıları Türk üreticileriyle buluşturdukları sanal B2B organizasyonların, her geçen gün daha bir önem kazandığından bahisle; İTKİB organizasyonunda, 4-6 Mayıs 2021 tarihleri arasında, örme-dokuma kumaş ve aksesuar ürün grupları için İngiltere'ye yönelik bir sanal ticaret heyeti organize edileceği bildirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi: tf@itkib.org.tr

3. Yeni Avrupa Bauhausu Konferansı (Online)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 18 Mart 2021 tarihinde AB tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatının gereklerini ve öngörülerini yaşam alanlarına taşımak amacıyla Yeni Avrupa Bauhaus (YAB) girişimi başlatıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla; Avrupalıları, daha yaşanılası alanlara taşımak için sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceği birlikte inşa etmeye çağırdığı ve bu anlamda tüm profesyonel tarafları bir araya getirmeyi hedeflediği ifade edilen YAB girişimi kapsamında Yeni Avrupa Bauhausu Konferansı'nın, 22-23 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Etkinliğe dair taslak program ekte yer almakta olup kayıt linki https://europa.eu/new-europeanbauhaus/conference_en'dir.

EK-1: Yeni Avrupa Bauhausu Konferansı Taslak Programı

4. Pakistan / Anti-Damping Soruşturması (Soda Külü)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Pakistan Ulusal Tarife Komisyonu (Komisyon) tarafından ülkemiz menşeli "Soda Külü” (2836.20 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu bildirimde, soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin taleplerini soruşturma açılış bildiriminin yayımlanmasından itibaren 10 takvim günü içinde, soruşturmaya ilişkin hazırlayacakları bilgi ve belgeleri ise açılış bildiriminin yayımlanmasından itibaren 45 takvim günü içinde soruşturma otoritesine sunmaları gerektiği; soruşturma kapsamında yayımlanan "Soru Formu” ve "Şikâyetin Gizli Olmayan Kopyası”nın, Komisyon'dan temin edilmesini müteakip iletileceği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı'nın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Hindistan

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda; 12 Nisan 2021 Pazartesi günü 13.45-15.00 saatleri arasında Hindistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşeliğimiz moderatörlüğünde, Amazon India yetkililerinin konuşmacı olarak katılarak iş insanlarımızı bilgilendireceği "Amazon Hindistan ile Hindistan Pazarında ETicaret Fırsatları” isimli e-sohbet toplantısının İngilizce olarak gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Katılmak isteyen üyelerimiz https://bit.ly/39JcuqE linkinden kayıt olabilirler.

EK-2: Hindistan Sohbet Toplantısı

6. Japonya'ya Domates ve Biber'in Dikim Amaçlı Bitkilerinin ve Tohumlarının İhracatı

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tomato Brown rugose fruit virus (Domates kahverengi buruşuk meyve virüsü -ToBRFV)'ün konukçu bitkileri ve tohumlarının ithalat yoluyla Japonya'ya girmesini önlemek için 04.02.2021 tarihli ve G/SPS/N/JPN/828 simgeli SPS bildiriminde yer alan önlemlerin 06.03.2021 tarihi itibarıyla uygulanmaya başladığı bildirilmekte olup, ülkemizden Japonya'ya ihraç edilen domates bitkisi ve tohumları (Lycopersicon esculentum (syn. Solanum lycopersicum), S. arcanum, S. cheesmaniae, S. chilense, S. galapagense, S. peruvianum, S. pimpinellifolium) ile tatlı biber (acı-chili biberi, shishito biberi, dolmalık biber) (Capsicum annuum)'e bitki ve tohumlarının ihracattan önce, RT-PCR analizi gibi uygun bir analiz yöntemiyle analiz edilip analiz sonucuna göre, ToBRFV'den ari olduğunun tespit edildiğinin Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenirken ek deklarasyon olarak beyan edilmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu ülkeye ihracatımızın zarar görmemesini teminen ToBRFV için gerekli önlemlerin uygulanmasının önem arz ettiği vurgulanmakta olup, daha önce G / SPS / N / JPN / 712 simgeli SPS bildirimiyle yürürlüğe girmiş olan "Fulfills item 36 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No. 73/1950)" ifadesiyle kullanılması gerektiği ve keyfiyete ilişkin olarak ilgili Müdürlüklerin de bilgilendirildiği ifade edilmektedir.

EK-3: GSPSNJPN828 Simgeli SPS Bildirimi

7. Specialty Food Live Fuar Duyurusu - ABD (EİB)

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, ABD'de düzenlenen Fancy Food Show fuarları milli katılım organizasyonunun 23 yıldır EİB tarafından düzenlendiği ifade edilmektedir. Söz konusu fuarın organizatörü Specialty Food Association'un aldığı karar çerçevesinde koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik A.B.D.'de uygulanacak aşılama takvimi göz önünde bulundurularak fuarın 27-29 Eylül 2021 tarihine ertelendiği, ayrıca anılan tarihlerde kısıtlı alan sebebiyle ülke pavyonlarına yer verilemeyeceği bu çerçevede fiziki olarak milli katılım organizasyonu düzenlenemeyeceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu fuarın organizatörü Specialty Food Association tarafından 10-14 Mayıs 2021 tarihleri arasında, dört gün boyunca uluslararası düzeyde çok sayıda satın almacının katılımı ile bir dijital fuar organizasyonu gerçekleştirileceği; anılan fuara, ihracatçı firmalarımızdan yeterli ön talep olması halinde 2573 Sayılı Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesine Dair Karar kapsamında EİB Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde milli katılım organizasyonu düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmektedir. Bahse konu dijital fuara katılım bedelinin Specialty Food Association üyeleri için 400 USD, üye olmayan firmalar için 500 USD olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, milli katılıma yönelik işlemlerin yapılabilmesini teminen sanal fuara katılım talebi olan firmalarımızın 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 17:30'a kadar aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilen başvuru formunu doldurmaları beklenmektedir.

Başvuru Formu:

https://uye.eib.org.tr/BasvuruFormu/FormGosterme01.Asp?FormId=09D0A35421F640A

Bilgilendirme Dosyası:

https://upload.eib.org.tr/ZZFAF3F52D/F8EA0C823DE849F8EA0C823DE849F8EA0C823DE849F8EA0C82.pdf

8. İsrail Sanal Genel Ticaret Heyeti Hk. (TİM)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında İsrail'e yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olduğu, bahse konu ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenleneceği ifade edilen söz konusu Sanal Ticaret Heyeti'nin Çelik, Çimento, Cam, Seramik Ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Tekstil, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Gıda (Hızlı Tüketim ve Paketli Tüketim Ürünleri), Kimyevi Maddeler ve Mamulleri (Kozmetik ve Hijyen Ürünleri), Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Otomotiv sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmanın katılımları ile gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Bahse konu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu, başvuru ve ödemeler için son tarihin 21 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 17:00 olduğu; son başvuru tarihine kadar başvuran firmaların, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirileceği ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımının son başvuru tarihinden önce kapanacağı bildirilmektedir.

Söz konusu heyete ön başvuru için https://bit.ly/39QWoep internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği; formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firmasının başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacağı; ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaların e-posta yoluyla bilgilendirileceği ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 3.300-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının mehmetcesuroglu@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

İsrail Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılımın her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemelerin firma başı olarak alınacağı,

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmamasının önem arz ettiği,

- Heyete katılımın, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleştiği,

- Heyete katılımın, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedelinin iade edilemediği,

- Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışmasının gerçekleştirileceği, yabancı potansiyel satın alımcıların etkinliğe davet edileceği,

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımızın eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşeceği; ihtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verileceği

bildirilmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

• 21 Haziran 2021 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

• 21-25 Haziran 2021 - İkili İş Görüşmeleri

(Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr 0212 454 04 86

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr 0212 454 00 90

9. Kırgızistan - Özbekistan Sanal Genel Ticaret Heyeti Hk. (TİM)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kırgızistan ve Özbekistan'a yönelik eş anlı bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenleneceği, anılan ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenleneceği ifade edilen söz konusu Sanal Ticaret Heyeti'nin başta Çelik, İklimlendirme Sanayii, Makine ve Aksamları, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Gıda (Hızlı Tüketim ve Paketli Tüketim Ürünleri) ve Kimyevi Maddeler ve Mamulleri (Temizlik ve Hijyen Ürünleri) olmak üzere, ilgili sektörlerde iştigal eden azami 20 katılımları ile gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Bahse konu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu, başvuru ve ödemeler için son tarihin 20 Nisan 2021 Salı günü saat 16.30 olduğu; son başvuru tarihine kadar başvuran firmaların, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirileceği ve azami 20 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımının son başvuru tarihinden önce sonlandırılabileceği bildirilmektedir.

Söz konusu heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/kyrgyzstan-uzbekistan-2021/company/register internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği; formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firmasının başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacağı; ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaların e-posta yoluyla bilgilendirileceği ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 3.750,00-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Kırgızistan - Özbekistan Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılımın her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemelerin firma başı olarak alınacağı,

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmamasının önem arz ettiği,

- Heyete katılımın, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleştiği,

- Heyete katılımın, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedelinin iade edilemediği,

- Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışmasının gerçekleştirileceği, yabancı potansiyel satın alımcıların etkinliğe davet edileceği,

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımızın eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşeceği; ihtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verileceği

bildirilmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

- 28 Haziran 2021 Pazartesi - Webinar (Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında bilgi paylaşımı paylaşılacaktır.

- 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr, 0212 454 00 90

Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr, 0212 454 07 02Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.