2021/058 Sirküler (16.04.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-058

Sayın Üyemiz;

1. Hong Kong Sanal Ticaret Heyeti (TİM)

2. Tayland'dan İthalatta Dolandırıcılık Vakaları

3. Cumhurbaşkanı Kararı -BM Güvenlik Konseyi Kararları

4. Yemen Yaptırımlar Listesinde Yapılan Güncelleme

5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Moğolistan ve Bangladeş

6. Irak Üretici Kayıt Sistemi Hk.

7. Hırvatistan Zadar Limanı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. Hong Kong Sanal Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 29-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Hong Kong'a yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, bahse konu ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmdüğü belirtilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetimiz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Meyve Sebze Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Yaş Meyve ve Sebze, Gıda (Hızlı Tüketim ve Paketli Tüketim Ürünleri), Kozmetik , Ev Tekstili, Ev ve Mutfak Eşyaları sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 10 firmamızın katılımları ile gerçekleşecektir.

Bahse konu sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 17:00'dir. Son Başvuru tarihine kadar başvuran firmalar, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek ve azami 10 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce kapanacaktır.

Heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/hong-kong2021/company/register internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 1.900-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının sertackasim@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Hong Kong Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir.

-Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

-Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı:

• 29 Haziran 2021 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

• 29-30 Haziran 2021 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Sertaç KASIM: sertackasim@tim.org.tr 0212 454 01 84

Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr 0212 454 07 02

2. Tayland'dan İthalatta Dolandırıcılık Vakaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bangkok Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, COVID-19 salgını döneminde tüm dünyada nitril eldiven ihtiyacı ortaya çıktığı ve başta Malezya ile Tayland olmak üzere önemli üretici ülkelerden ithalat talebi doğduğu ifade edilerek bu ürüne olan talebin aynı zamanda Tayland'da dolandırıcılar tarafından suistimal edildiği belirtilmektedir.

Bahse konu dolandırıcıların profesyonel internet siteleri kurup, özellikle isim benzerliği kullanarak sahte şirketler üzerinden piyasanın oldukça altında fiyattan nitril eldiven teklifleri verdiği ifade edilerek son dönemde, ucuz nitril eldiven almaya çalışan birçok ithalatçı firmamızın da yüksek meblağlarla Tayland'da dolandırıldığına dikkat çekilmektedir. Bu kapsamda, Ticaret Müşavirliğince ayrıca, Tayland'dan nitril eldiven ithalatı yapmayı planlayan firmalarımızın başka alternatiflere yönelmesi tavsiye edilerek, Taylandlı firmalar ile herhangi bir sözleşme yapılmadan önce aşağıda bilgileri yer alan kurum ile iletişime geçilmesi ve ilgili ihracatçı firmanın güvenilirliğinin sorgulanmasının önemine değinilmektedir.

THAI TRADE CENTER, ANKARA

Department of International Trade Promotion,

Ministry of Commerce, The Royal Thai Government. Koza Sokak No. 87 Gaziosmanpaşa Çankaya Ankara 06700

Tel : +90 312 4365868-69

Email ; thaitcankara@gmail.com www.thaitrade.com

3. Cumhurbaşkanı Kararı -BM Güvenlik Konseyi Kararları

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına dair 8 Nisan 2021 tarihli ve 31448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 3795 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın, Ticaret Bakanlığı internet sitesine (https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/uluslararasi-guvenlik-isleri) ilave edildiği bildirilmektedir.

4. Yemen Yaptırımlar Listesinde Yapılan Güncelleme

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2564 (2021) sayılı kararı ile Yemen'e yaptırımlar rejiminin 28 Şubat 2022'ye kadar yenilendiğinden bahisle; BMGK'nın 5 Nisan 2021 tarihli duyurusunda, yaptırım listesinde yer alan Sultan Saleh Aida Aida Zabin'e ilişkin kişisel bilgilerin güncellendiği ve altı çizili olarak işaretlendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu duyuruya https://www.un.org/press/en/2021/sc14486.doc.htm internet adresinden ulaşılabilmektedir.

5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Moğolistan ve Bangladeş

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 20 Nisan 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Moğolistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 22 Nisan 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Bangladeş'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-1: Moğolistan Sohbet Toplantısı

Ek-2: Bangladeş Sohbet Toplantısı

6. Irak Üretici Kayıt Sistemi Hk.

İlgi: 07.01.2021 tarih ve 2021-004 sayılı sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı yazımızda, Irak tarafından 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Üretici/Tedarikçi Kayıt Sistemi uygulamasının başlanacağı, TÜV Rheinland firmasının kayıt sertifikası düzenlemesi hususunda tek yetkili kuruluş olarak görevlendirildiği ve sertifikaların geçerlilik süresinin 1 yıl olarak belirlendiği hususları iletilmiştir.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, ithalatçı firmalardan gelen yoğun talep üzerine "kayıt sertifikası" uygulamasının hayata geçirilmesinin 1 Mayıs 2021 tarihine ertelendiği bildirilmektedir

7. Hırvatistan Zadar Limanı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Hrvoje Cvitanovic tarafından, Hırvatistan'ın ikinci büyük limanı olan Zadar Limanından ülkemize bir Ro-Ro hattı ve lojistik merkez kurulması hususunun Bakanlıkları nezdindeki resmi görüşmelerinde müteaddit defalar gündeme getirildiği ifade edilmektedir.

Bu defa, söz konusu limanda incelemede bulunmak ve gündeme getirilen işbirliği önerisinin detayları hakkında bilgi sahibi olunması amacıyla Zagrep Ticaret Müşaviri tarafından 2 Nisan 2021tarihinde Zadar Liman İdaresi Genel Müdürü Robert Škifić ile bir görüşme gerçekleştirildiği ve görüşmede Sayın Škifić'in, Zadar ile Antalya arasında Ro-Ro hattı kurulması hususunda 2008 yılında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Hırvat yetkililer arasında görüşmeler gerçekleştirildiğini, o dönemde Türk yatırımcıların konuya ilgisinin olduğunu ancak liman alt yapısını henüz tamamlanmamış olduğunu, şu anda limanın altyapısının böyle bir proje için hazır hale geldiğini, limanın otoyola sadece 5 km uzaklıkta ve demiryolu bağlantılarının da geliştirilmesiyle konum itibariyle çok elverişli bir lokasyonda bulunduğunu vurguladığı iletilmektedir.

Yazıda ayrıca;

Sayın Škifić'in devamla, kargo limanının işletilmesi konusunda imtiyaz sahibinin Çinli bir firma olduğunu, söz konusu firmanın limana yeterince yatırım yapmadığını belirttiği,

Sayın Škifić'in liman bölgesinde çok amaçlı 12 hektarlık yeni terminal yatırımı yapıldığını, terminalin altyapı inşaat işlerinin, tesisin rıhtım duvarları da dahil olmak üzere neredeyse tamamlandığını, söz konusu terminalin konteyner ya da kargo terminali olarak kullanılabileceğini, 2021 yılının ikinci yarısında imtiyaz sözleşmesine yönelik ihale sürecini başlatmayı planladıklarını, imtiyaz süresini 20 ya da 30 yıl olarak düşündüklerini, buradan ülkemizde bir limana Ro-Ro hattı kurabileceğini, söz konusu terminal için 25-35 milyon Avro dolaylarında yatırım yapılması gerektiğini, ilgilenen yatırımcılarla yüz yüze görüşebileceklerini ifade ettiği,

Diğer taraftan, limana 2 km mesafede 400 hektarlık alanda organize sanayi bölgesi kurulmasının planlandığını, söz konusu proje hayata geçtiğinde burada üretim veya lojistik merkezi kurulabileceğini ve gerek yeni terminal için gerekse söz konusu sanayi bölgesinde Türk firmalarının yatırım yapmaları beklentisinde olduklarını dile getirdiği ifade edilmektedir.

Yazıda son olarak, Global Liman İşletmesinin Hırvatistan'da faaliyet gösteren şirketi Zadar International Port Operations firmasının, 12 Eylül 2018 tarihinde Zadar Liman İdaresi ve Hırvatistan Hükümeti ile Zadar'daki Gaženica Limanı'nın tüm kruvaziyer liman operasyonlarını 20 yıl süre ile işletilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesini imzaladığı ve pandemi nedeniyle durmuş olan operasyonların, 2021 yılının Temmuz ayının başından itibaren tekrar yolcu kabul edilmeye başlanacağının öngörüldüğü bilgisinin alındığı bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.jpg

EK-2.jpg

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.