2021/061 Sirküler (21.04.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-061

Sayın Üyemiz;

1. Slovenya'da Yatırım İmkanları Hk.

2. Ukrayna Tarafından Rusya Menşeli Ürünlere Getirilen İthalat Yasağı Hk.

3. Orta Afrika Cumhuriyeti Yaptırımlar Komitesi

4. Vietnam Sanal Ticaret Heyeti (TİM)

5. 11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Duyurusu Hk. (UİB)

6. Polonya Sanal Ticaret Heyeti Duyurusu Hk. (İTKİB)

7. Çelik Profil İthalat Talebi - Polonya

8. AB'nin Yeni KDV Sistemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Slovenya'da Yatırım İmkanları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Slovenya'nın eski şeker fabrikası Ormoz tesisi ve alanı için Türk yatırımcı aranmakta olduğu, Lübliyana Ticaret Müşavirliğimize ulaşan bilgilerden söz konusu fabrikanın uzun yıllardır çalışmayan bir tesis olduğu ancak alt yapısının bulunduğu, konum olarak avantajları olabileceği ancak hali hazırda mevcut bir proje bulunmadığının anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Sloven Kamu Yatırım Ajansı Spirit'in de kendi websitelerinde (https://investslovenia.spiritslovenia.eu/projekt/101?regija=&vrednost=&tip=&sektor=&sortOrder=asc&s ort=naziv&iskanje=&page=1&pageSize=20&l=SI) bu alana ilişkin bilgileri paylaştığı; Lübliyana Ticaret Müşavirliğince Spirit temsilcileri ile yapılan görüşmede alanın belli bir kısmı için yatırımcı bulunduğu ancak diğer kısımlarında halen arayışın devam ettiğinin ifade edildiği bildirilmektedir. Söz konusu tesise yönelik yatırımcı arayışı için hazırlanan İngilizce sunum ve Türkçe çevirisi ekte yer almaktadır.

EK-1: LCO- ORMOZ PRESENTATION

EK-2: Türkçe Çeviri

2. Ukrayna Tarafından Rusya Menşeli Ürünlere Getirilen İthalat Yasağı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 1 Nisan 2021 tarihli Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Rusya Federasyonu menşeli bazı ürünlerin Ukrayna gümrük bölgesine ithalatının 31 Aralık 2021 tarihine kadar yasaklandığı bildirilmektedir.

EK-3: Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararı

3. Orta Afrika Cumhuriyeti Yaptırımlar Komitesi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2127 (2013) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Yaptırımlar Komitesi'nin yaptırımlar listesinde güncellemeler yapılmış olduğu, söz konusu güncellemelerle ilgili duyurulara https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/press-releases internet adresinden ulaşılabildiği bildirilmetkedir.

4. Vietnam Sanal Ticaret Heyeti (TİM)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 6-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında Vietnam'a yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olduğu, bahse konu ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenleneceği ifade edilen söz konusu Sanal Ticaret Heyeti'nin Çelik, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Gıda (Hızlı Tüketim ve Paketli Tüketim Ürünleri), Makine ve Aksamları(Tarım Makinaları ve Parçaları), Elektrik Elektronik(Elektrikli Ev Aletleri), Hububat,Bakliyat,Yağlı Tohum ve Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Tekstil ve Hammaddeleri sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmanın katılımları ile gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Bahse konu sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu, başvuru ve ödemeler için son tarihin 30 Nisan 2021 Cuma günü saat 17:00 olduğu; son başvuru tarihine kadar başvuran firmaların, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirileceği ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımının son başvuru tarihinden önce kapanacağı bildirilmektedir.

Söz konusu heyete ön başvuru için https://bit.ly/2QnFJIp internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği; formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firmasının başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacağı; ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaların e-posta yoluyla bilgilendirileceği ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 3.975 TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının sertackasim@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Vietnam Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılımın her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemelerin firma başı olarak alınacağı,

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmamasının önem arz ettiği,

- Heyete katılımın, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleştiği,

- Heyete katılımın, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedelinin iade edilemediği,

- Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışmasının gerçekleştirileceği, yabancı potansiyel satın alımcıların etkinliğe davet edileceği,

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımızın eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşeceği; ihtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verileceği

bildirilmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

• 6 Temmuz 2021 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

• 6-9 Temmuz 2021 - İkili İş Görüşmeleri

(Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Sertaç KASIM: sertackasim@tim.org.tr 0212 454 01 84

Nebile MERCAN: nebilemercan@tim.org.tr 0312 472 05 60

5. 11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Duyurusu Hk. (UİB)

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB)'nden alınan yazıda, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile geleceğin tasarımcılarını ev tekstili sektörü ile buluşturmak amacıyla on yıldır düzenlendiği ifade edilen "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”nın, hem uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımlarının ortaya çıkmasına, hem de ev tekstili sektöründe yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine katkı amacı ile bu yıl yeni konsepti olan "Master Class” etiketi ile 11. kez düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla; tekstil tasarımı tutkunlarına kendi hayallerindeki tasarımları hayata geçirme keyfini yaşatması yanında ev tekstili sektörünün gereksinimlerine yönelik yaratıcı ve yenilikçi tasarımcıların teşvik edilmesi için düzenlendiği ifade edilen yarışmanın; sektörel motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkı sağlayarak Türkiye'de ev tekstili sektörü ihracatının artırılmasını amaçlandığı belirtilmektedir. 2021 yılında "Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Yaratmak” teması ile ilanına çıkılan yarışmanın; tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık ile ilgili bölümlerde öğrenci ya da mezun olan, 30 yaş altı adaylara yönelik gerçekleştirildiği; yarışmada, başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucunda 1. 2. ve 3. derecelerinde olmak üzere üç katılımcının ödüllendirilmesi yanı sıra çeşitli derecelere giren katılımcıların muhtelif eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanması da söz konusu olacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; "11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” için son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2021 olduğu, yarışma katılım koşulları ile başvuru formlarına www.evtekstiliyarismasi.com adresinden ulaşılabilmekte olup, aşağıda yer alan sosyal medya adreslerinden yarışmanın takibinin yapılabileceği belirtilmektedir.

Linkler:

https://www.facebook.com/evtekstiliyarismasi

https://twitter.com/textilyarismasi

https://www.instagram.com/evtekstilyarismasi/

https://www.linkedin.com/company/42745054/

https://www.youtube.com/channel/UCbKa2OfZsOTZq_GR32P2qXg

EK-4: Duyuru Posteri

6. Polonya Sanal Ticaret Heyeti Duyurusu Hk. (İTKİB)

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Dünya genelinde mevcut olan pandemi sebebi ile, fiziki olarak gerçekleştirmekte olunan etkinliklerin sanal ortamda gerçekleştirilmeye başlandığından bahisle; 2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında, çeşitli ülkelerdeki alıcıları Türk üreticileriyle buluşturdukları sanal B2B organizasyonlarının, her geçen gün daha bir önem kazandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, İTKİB tarafından, 25-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında, örme-dokuma kumaş ve aksesuar ürün grupları için bir sanal ticaret heyeti organize edileceği bildirilmektedir.

EK-5: Etkinlik Duyurusu

7. Çelik Profil İthalat Talebi - Polonya

Varşova Ticaret Müşavirliğimizden alınan mailde, Polonyalı bir firmanın çelik profiller ithal etmek istediği bildirilmektedir. Söz konusu talep ile ilgilenen üyelerimiz Genel Sekreterliğimizle eo@baib.gov.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirler.

8. AB'nin Yeni KDV Sistemi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin, işletmeden tüketiciye sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurduğu, değişikliğin amacının, sınır ötesi çevrimiçi satışlarda ortaya çıkan engelleri bertaraf etmek ve KDV'nin, tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak olduğunun ifade edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, AB içerisinde malların mesafeli satışı için uygulanan mevcut eşik değerlerin kaldırıldığı, yerine tüm AB çapında uygulanacak yeni eşik değerin 10.000 avro olarak belirlendiği, 10.000 avronun altındaki telekomünikasyon, yayın ve elektronik hizmetleri arzının ve AB içerisinde malların mesafeli satışının, vergi mükellefinin kayıtlı olduğu üye ülkelerde KDV'ye tabi olmaya devam edebileceği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, yeni uygulama ile; 22 avroyu geçmeyen değerdeki ithal malları için uygulanan KDV istisnasının kaldırılacağı, AB'ye ithal edilen tüm malların KDV'ye tabi olacağı, daha önce değeri 22 avro üzerinde olan ürünler için yapıldığı gibi malların AB'ye ithalatı esnasında alıcı ödemesi uygulaması yerine AB'deki alıcılarca ithal edilen mallar için tedarikçilerin ve elektronik arayüzlerin KDV'yi tahsili, beyanı ve vergi idarelerine ödemesi için yeni bir sistem kurulduğu; 150 Euro'yu geçmeyen değerdeki malların mesafeli satışı için KDV beyanı ve ödemesini basitleştirmek ve kolaylaştırmak için basitleştirici önlemler getirileceği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye ve bilgilendirme dokümanlarına Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinde https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en bağlantı adresinden ulaşılabileceği, AB'nin yeni KDV sistemi ile ilgili olarak ilave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde Komisyon'a iletilebileceği ifade edilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.