2021/063 Sirküler (22.04.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-063

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programı'nın, 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-Ge ve yenilik programı olduğu ve 2021-2027 döneminde uygulanacak Program kapsamında pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere, araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler ile AB'nin küresel rekabet edebilirliğinin arttırılmasının hedeflendiği ifade edilmekte; Ufuk Avrupa kapsamında desteklenen araştırma ve yenilikçilik faaliyetlerin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası hedeflere ulaşılmasına da katkı sağlamakta olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Ufuk Avrupa Programı ve öncül programlarına ülkemizin tam üyelik müzakereleriyle birlikte, 2003 yılından bu yana AB üye devletleriyle eşit şartlarda katılım sağladığı; bu programın ülkemizdeki koordinasyonunun TÜBİTAK tarafından sağlandığı; Ufuk Avrupa Programının gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre alanındaki 2021-2027 dönemindeki ilk proje teklif çağrılarının önümüzdeki haftalarda açılmasının beklendiği ifade edilmektedir. Söz konusu çağrılar kapsamında temel araştırma projelerinden pazara açılma ve ticarileşmeye kadar, tüm aşamalardaki teknoloji geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği; bu kapsamda, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, erken aşama teknoloji tabanlı girişimler, kamu kurumları, KOBİ'ler ve firmaların program çağrılarına başvuru yapabilecekleri bildirilmektedir.

Bu kapsamda; 22 Nisan Perşembe günü (Bugün) saat 13:30'da T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe Ayşin Işıkgeçe'nin açılış konuşmacısı olarak yer alacağı ve biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre alanındaki desteklerin tanıtılacağı çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirileceği; bahis konusu etkinlikte, Ufuk Avrupa Programına ilişkin genel ve alan özelinde sunumlar gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu toplantının bağlantı ve kayıt bilgilerinin Avrupa Birliği Başkanlığı web sayfasının duyurular kısmında yer alan https://www.ab.gov.tr/52518.html adresinde bilahare duyurulacağı; söz konusu sayfada ayrıca, Ufuk Avrupa kapsamında düzenlenecek diğer etkinliklere ilişkin bilgilerin de yer alacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.