2021/070 Sirküler (30.04.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-070

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Portekiz ve Norveç

2. Meksika / Rekabet Avantajı

3. Konteyner Sorunu hk.

4. KİK Anti-Damping Soruşturması/Motor Bataryaları

5. Fuar Duyurusu (RUSYA)

6. Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması

7. Polonya'dan MDF ve HDF İthal Talebi

8. Fuar Duyurusu (Reconstruct Iraq)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Portekiz ve Norveç

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 4 Mayıs 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Portekiz'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 6 Mayıs 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Norveç'te görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-1: Portekiz Sohbet Toplantısı

Ek-2: Norveç Sohbet Toplantısı

2. Meksika / Rekabet Avantajı

Meksiko Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Meksikalı "Tubacero, S. de RL de CV" şirketinin 04.03.2021 tarihli başvurusu üzerine; ABD, İspanya ve Hindistan menşeli ve 7305.11.02, 7305.12.02 ve 7305.19.99 veya diğer tarife kodlarından ithal edilen "düz ve sarmal uzunlamasına dikişli karbon çelik boru” ithalatında uygulanan telafi edici verginin geçerliliğine ilişkin olarak 20.04.2016 tarihli Karar ile ABD'li "Stupp" ve diğer şiketlerden yapılan ithalatta (18 Kasım 2011 tarihli Federal Resmi Gazete'de yayınlanan resen inceleme sonucu uyarınca telafi edici vergilere tabi "düz uzunlamasına dikişli karbon çelik boru" ithalatı hariç) metrik ton başına 575,01 ABD doları, İspanyol "Siderúrgica de Tubo Soldado" ve diğer firmalardan yapılan ithalatta metrik ton başına 62,22 ABD doları, Hintli "Welspun Corp" ve diğer şirketlerden yapılan ithalatta ise metrik ton başına 81,61 ABD doları değerinde telafi edici vergi uygulamasının geçerliliğinin incelenmesine ilişkin idari prosedürün başlatıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu kararın yayımlandığı 05.04.2021 tarihli Federal Resmi Gazete nüshasına http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615146&fecha=05/04/2021 bağlantısından ulaşılması mümkün bulunmakta olup, kararın incelenmesinden mezkur gözden geçirme soruşturmasının inceleme döneminin 1 Ocak - 31 Aralık 2020, analiz döneminin ise 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2020 olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

3. Konteyner Sorunu hk.

Karakas Ticaret Müşavirliğinden iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden iletilen bir yazıda, Kovid-19 pandemisi kaynaklı küresel ölçekte yaşanmakta olan konteyner temini sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere, Türkiye ile Venezuela arasında doğrudan veya başka ülke bağlantıları ile gemi seferi düzenlemeye çalışacaklarını belirten SLG Lojistik A.Ş. unvanlı firmanın iletişim bilgilerinin, bölgeye yaptığı taşımalarda sorun yaşayan ihracatçılarımızın kendilerine başvurabilmesi için iletilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Firma İletişim Bilgileri

SLG Lojistik A.Ş.

Firma Temsilcisi: B. Osman Yiğit

Telefon: +905326786516

E-posta: osman@slglojistik.com.tr

4. KİK Anti-Damping Soruşturması/Motor Bataryaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 27 Nisan 2021 tarihli ve Vol.31 sayılı KİK Resmi Gazetesi'nde yayımlanan açılış bildirime göre Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Uluslararası Ticarette Zarara Karşı Önlemler için Teknik Sekretarya Bürosu (Büro) tarafından İspanya, ülkemiz ve Hindistan menşeli "motor bataryaları” (850710 GTİP) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmış olup söz konusu soruşturmanın başlatıldığına dair bildirimin İngilizce tercümesi ve Büro'nun yazısı ekte yer aldığı belirtilmektedir.

Konsey'in yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin taleplerini soruşturma açılış bildiriminin KİK Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 10 takvim günü içinde; soruşturmaya ilişkin hazırlayacakları görüşleri ve sunacakları belgeleri açılış bildiriminin KİK Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 20 takvim günü içinde; soruşturma kapsamında kendilerine soru formu iletilen firmaların ise bu soru formlarını kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 40 takvim gün içerisinde Arapça veya İngilizce olarak soruşturma otoritesine sunmaları gerekmektedir.

Soruşturmaya ilişkin resmi gazetede yayımlanan tebliğ, soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturmanın gizli olmayan ön inceleme raporuna aşağıdaki linkten erişmek mümkündür: https://drive.google.com/drive/folders/1P-s2gTnXD73Xs18aVtU35fNQIYE92YrI?usp=sharing.

Ticaret Bakanlığının "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

5. Fuar Duyurusu (RUSYA)

Kazan Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Tataristan Cumhuriyeti'nde 1-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle Tataristan Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Bakanlığı ve AO ‘RATSİN' tarafından "AGROVOLGA 2021" Uluslararası Tarımsal Sanayi Fuarının gerçekleştirileceği, Fuara Rusya Federasyonu'nun 30 bölgesinden 300'den fazla kuruluşun yanı sıra yabancı ülkelerden temsilcilerin katılması beklendiğinden bahisle Türk firmalarının söz konusu fuara Tataristan otoritelerince davet edildiği bildirilmektedir.

İlgili firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır.

6. Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Toplumsal sorunlara çözüm bulmak için ihtiyaç duyulan sosyal yenilik potansiyelini harekete geçirmek ve Avrupa'da sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi teşvik etmek için 2003 yılından beri Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması'nın (The European Social Innovation Competition) duyurusu yayınlandığı belirtilmektedir.

Bu yıl "Gelecek İçin Beceriler-Yeşil ve Dijital Bir Geleceği Şekillendirmek" teması ile duyurusu yapılan yarışma ile Avrupa'nın yeşil ve dijital geleceğini güçlendirecek becerilerin tanımlanması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi suretiyle istihdamın artırılmasına, büyümeye ve Avrupa'nın rekabet edebilirliğine katkı sağlayacak sosyal yeniliklerin ödüllendirilmesi planlanmaktadır. AB'ye üye devletlerden veya ülkemiz dahil olmak üzere Ufuk Avrupa Programına katılım sağlayan ülkelerden gerçek kişiler ile kamu idareleri haricindeki tüzel kişiler tarafından başvuru yapılabilen yarışmanın son başvuru tarihi 12 Mayıs 2021'dir. Ayrıntılı bilgiye Avrupa Komisyonu'nun internet sayfasından ulaşılabilmektedir. (https://ec.europa.eu/growth/content/launch-2021-european-social-innovation-competitionskills-tomorrow-%E2%80%93-shaping-green-and_en)

7. Polonya'dan MDF ve HDF İthal Talebi

Varşova Ticaret Müşavirliği'nden alınan e-posta'da, Polonya'lı bir firma HDF ve MDF levhalar ve panolar ithal etmek istediği bildirilmektedir.

Ek-3: Firma talebi

8. Fuar Duyurusu (Reconstruct Iraq)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Bakanlığımızın yetkilendirdiği fuar organizatörlerinden So Fuar Ltd. Şti. tarafından 26-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında Erbil/Irak'ta "RECONSTRUCT IRAQ ERBIL 2021" adlı Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar düzenleneceği bildirilmektedir.Ekler:
ek-1.pdf

ek-2.pdf

ek-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.