2021/072 Sirküler (03.05.2021)


ÖNEMLİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-072

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 15 Nisan 2021 tarihli ve L 129 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2021/608/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile bazı üçüncü ülkelerden bazı ürünlerin AB'ye girişinde resmi kontroller ve acil önlemlerin geçici olarak artırılmasına ilişkin 1793/2019/AB Sayılı Uygulama Tüzüğünde değişiklikler yapıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizden AB'ye gönderilen ürünlere ilişkin olarak özetle;

- 1793/2019/AB Sayılı Tüzüğün Ek I'inde yer alan ve %10 kontrol sıklığına tabi tatlı biberlere pestisit kalıntısı bulaşıklığı sebebiyle tatlı olmayan biberler de (peppers of the Capsicum species (other than sweet)) eklendiği,

- Okratoksin-A bulaşıklığı riski nedeniyle söz konusu ekte yer alan kuru üzümlerin, 2019 ikinci dönemi ve 2020 ilk dönemindeki mevcut bilgilerin AB mevzuatının ilgili gerekliliklerine genel olarak yeterli derecede uyumlu olduğunu işaret etmesi sebebiyle anılan ekten çıkartıldığı,

- Söz konusu Tüzüğün Ek II'sinde aflatoksin bulaşıklığı riski nedeniyle yer alan fındıkların, uyumsuzluk sıklığının 2019 ikinci dönemi ve 2020 ilk döneminde düşmesi sebebiyle Ek II'den çıkartılarak yine %5 kontrol sıklığı ile Ek I'e eklendiği,

- 2020/2235/AB sayılı Uygulama Tüzüğünde belirtilen yeni sertifika gereklilikleri ile tutarlılığın sağlanması ve farklı kategorilerdeki ürünlerin resmi sertifikalarını uyumlaştırmak amacıyla 1793/2019/AB Sayılı Tüzüğün resmi sertifikalara ilişkin 11. maddesinin değiştirildiği,

- Ayrıca 1793/2019/AB Sayılı Tüzüğün Ek I, II, IIa ve IV sayılı eklerinin değiştirildiği

belirtilmekte olup söz konusu Tüzüğün 5 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği ve resmi sertifikalara ilişkin 1793/2019/AB Sayılı Tüzüğün 11. maddesini değiştiren 1(1) sayılı maddenin 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.