2021/074 Sirküler (05.05.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-074

Sayın Üyemiz;

1. Suudi Arabistan'a Canlı Hayvan İhracatı

2. KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

3. Ukrayna / Polimer Malzemeleri Korunma Önlemi

4. Fas / Korunma Önlemi Soruşturması

5. Kanada'ya YMS İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Suudi Arabistan'a Canlı Hayvan İhracatı

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, ülkemizden Suudi Arabistan'a yapılacak canlı hayvan ihracatında salgın hayvan hastalıkları ve özellikle şap hastalığı bulunmadığının kontrol edilmesinin ve laboratuvar testlerinin sonuçlarının veteriner sağlık kontrol belgeleriyle birlikte gönderilmesinin Suudi Arabistan Çevre ve Tarım Bakanlığınca talep edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu ürünün ihracatını yapan firmalarımızın işlemleri sırasında mezkur durumu göz önünde bulundurması önemle rica edilir.

2. KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

KOSGEB'den alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Covid-19 pandemisinden etkilenen öncelikli sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve istihdam seviyelerini muhafaza edebilmeleri için tasarlanan "KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı”nın 29 Nisan 2021 tarihi itibariyle kamuoyuna ilan edildiği ve başvuruların 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü başladığı bildirilmektedir..

Projeye özel web sayfası KOSGEB'in web sayfası altında açılmış olduğu ve başvuruların bu sayfa aracılığıyla alınacağı bildirilmektedir.

3. Ukrayna / Polimer Malzemeleri Korunma Önlemi

Kiev Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Ukrayna tarafından "polimer malzemeleri” (Ukrayna gümrük tarife cetveline göre 3904.10.00.00 ve 3901.20.90.00 kodlu) ithalatına karşı 21 Kasım 2020 tarihinden bu yana bir nihai korunma önlemi uygulandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, konuya ilişkin olarak 27/04/2021 tarihli Ukrayna Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Menşe ve İhracatçı Ülke Dikkate Alınmaksızın Ukrayna'ya Yapılan Polimer Malzemelerinin İthalatına Karşı Evvelce Getirilen Özel Verginin İade Edilmesine Dair Karar"da belirlenmiş şartlar dahilinde, alınan verginin bir kısmının/tümünün iade edilebileceğinin hükme bağlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu Karar'ın incelenmesinden, bu Karar'ın daha önce uygulanmış olan %18 oranındaki geçici önlem ile halihazırda yürürlükte olan %12,4 oranındaki nihai önlem arasındaki marj farkına yönelik olduğunun anlaşıldığı ifade edilmektedir.

4. Fas / Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye göre Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığının (Bakanlık) internet sitesinde yayımlanan 1/21 sayılı kamuoyu, Fas'lı "Marcont ve Afrique Light” firmalarının başvurusu üzerine "sokak lamba direkleri” ithalatına karşı 23 Nisan 2021 tarihinde korunma önlemi soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, yapılan bildirimde soruşturmanın Fas Gümrük Tarife Pozisyonu Altında 7308.20.00.00 ve 7308.90.00.00 ürünlerini kapsayacağı, anılan Bakanlık tarafından soruşturma sürecinde kullanılacak soru formlarının başvuruda yer verilen yerel üreticilere ve ithalatçılara iletileceği, ilgili diğer taraflar arasında soru formu talep eden olması durumunda 7 Mayıs 2021 tarihine kadar Bakanlık ile irtibata geçmesi gerektiği belirtilmektedir. Konunun ilgilendirdiği diğer tarafların görüş ve yorumlarını 28 Mayıs 2021 tarihine kadar Bakanlığa göndermesi gerektiği, konu hakkında kamuoyu dinleme toplantısı düzenlenebileceği, soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 9 ay içerisinde sonuçlandırılacağı ve bu sürenin özel koşullardan dolayı 12 aya kadar uzatılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, soruşturma ile ilgili hususlara ilişkin Bakanlığın kamuoyu duyurusunda belirtilen ilgili birim ile temasa geçilebileceği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

5. Kanada'ya YMS İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Kanada'nın en önemli yaş meyve ve sebze (YMS) sektör kuruluşunu oluşturan CPMA-Canadian Produce Marketing Association (Kanada Ürünü Pazarlama Birliği) tarafından 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilen ve Kanada'nın sektörde en büyük ticari tanıtım faaliyeti olan "CPMA Fresh Week” etkinliğinin gerçekleştiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 5-7 Nisan 2022 tarihlerinde Kanada Kebek Eyaleti Montréal şehrinde fiziki olarak gerçekleştirilecek "2022 CPMA Convention and Trade Show" adlı etkinliğin düzenleneceği bildirilmektedir. Katılmak isteyen firmalarımız bilgi almak için eo@baib.gov.tr adresi üzerinden bilgi alabilirler.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.