2021/078 Sirküler (11.05.2021)


İVEDİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-078

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ülkemiz ile BK arasında tesis edilen Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) "Ticarette Teknik Engeller (TTE)” Faslının mezkur STA'nın yürürlüğe girişinden itibaren 3 ay içerisinde gözden geçirilmesine ilişkin mevcut taahhüt bağlamında Bakanlığımız içerisinde bu Fasıl özelinde oluşturulan Çalışma Grubu dahilinde ülkemiz pozisyonunun oluşturulması amacıyla sektör istişare toplantılarının gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

BK ile ülkemiz arasındaki STA'nın TTE bölümünün gözden geçirilmesi sürecinde atılabilecek sektörel adımlar göz önünde bulundurularak; makine, elektrikli cihaz ve kablo alanında AB ve BK arasında tesis edilen UKCA uygulamalarının yanı sıra TTE metnin üçüncü sektörel ekini oluşturan ve bir örneği ekte sunulan (Ek-2) "Annex TBT-3: Kimyasallar” ve (Ek-3) "Annex TBT-2: Beşeri Tıbbi İlaçlar” ile Türkiye'nin AB'nin ilgili teknik mevzuatına uyum süreci de gözetilerek BK ile tesis edilebilecek işbirliği alanları hakkındaki sektör çatı kuruluşlarının görüşlerinin alınması önem arz ettiği belirtilmektedir.

Yukarıda maruz hususlar çerçevesinde, ülkemiz ile BK arasında başlatılması öngörülen "Ticarette Teknik Engeller” (TTE) Faslının gözden geçirilmesi, ülkemiz pozisyonuna ilişkin istişarelerde bulunulması amacıyla Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Veysel Parlak başkanlığında, makine, elektrikli cihaz ve kablo sektörünün ele alınacağı çevrimiçi toplantı 17 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:30'da; tıbbi ilaç sektörünün ele alınacağı toplantı ise 18 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:30'da; kimyasallar sektörünün ele alınacağı toplantı ise 21 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede,mezkur toplantılara katılım sağlaması öngörülen sektör temsilcilerinin isim ve irtibat bilgilerinin, toplantı bağlantı adresinin paylaşılmasını teminen 12 Mayıs 2021 tarihine kadar eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.Ek-1:
Türkiye-Birleşik Krallık STA-Teknik Düzenlemeler_Ek_1.EK-1-AB-BK Anlaşması TTE Faslı.

Ek-2: Türkiye-Birleşik Krallık STA-Teknik Düzenlemeler_Ek_1.Ek-2-ANNEX TBT-2 Beşeri Tıbbi İlaçlar

Ek-3: Türkiye-Birleşik Krallık STA-Teknik Düzenlemeler_Ek_1.Ek-3-ANNEX TBT-3 Kimyasallar


Ekler:
Ek-1.docx

eK-2.docx

EK-3.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.