2021/079 Sirküler (12.05.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-079

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Küba

2. ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması

3. AB Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

4. Kik Anti-Damping Soruşturması/Motor Bataryaları

5. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Küba

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 18 Mayıs 2021 Salı günü 17.00-18.30 saatleri arasında Küba'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-1: Küba E-Sohbet Toplantısı

2. ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'den alınan bir yazıda, ülkemizin dijital hizmet vergisi (DHV) uygulamaları ile ilgili olarak, 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Ticaret Kanunu'nun 301'inci bölümü (Section 301) kapsamında başlattığı soruşturmada, farklı sektörlerden Türk menşeli 45 ürüne yönelik %25'e varan oranlarda ek gümrük vergisi konulması kapsamında sunulan yazılı görüşlerin 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle tamamlandığı, USTR'ın ülkemiz DHV soruşturmasına yönelik oluşturduğu portalın incelenmesiyle 56 yazılı görüş iletildiği görülmektedir. Söz konusu yazılı görüşlerde listede yer alan veya halihazırda yer almayan ülkemiz menşeli ürün ve sektöre yönelik ilave vergi getirilmesini destekleyen görüş aşağıda özetlenmiştir.

-Seramik Ürünleri;

Kuzey Amerika Çini Konseyi ülkemiz menşeli seramik ve karo ürünlerini sübvanse edildiğini ve ABD pazarına maliyetin altında giriş yaptığı iddiasıyla ilave önlem alınması desteklemektedir. Benzer şekilde, ABD'li üretici Dal-tile ünvanlı firmanın da ülkemiz seramik ürünlerine yönelik ilave önlem getirilmesini destekleyen görüş oluşturduğu görülmektedir.

- Kağıt ve Orman Ürünleri;

Amerikan Orman ve Kağıt Derneği ülkemiz pazarında ABD menşeli kraft kağıtlara yönelik alınan anti damping önleminden bahisle USTR'ın, Türk menşeli kartonlar, kutular, yiyecek ve içecek kapları ve nakliye çuvalları gibi ürünlere de ilave vergi getirmesini önermektedir.

-Çelik Ürünleri;

Amerikan Hat Boru Üreticileri Derneği ve ABD Çelik Üreticileri Derneği(SMA) demir çelikten borular ve diğer çelik ürünlerine ilave vergi getirilmesini önermektedir. ABD Rüzgar Kulesi Ticaret Koalisyonu ise Türkiye , İspanya ve Birleşik Krallık menşeli demir çelikten rüzgar türbinleri ile rüzgar gücü ile çalışan jeneratörlere yönelik önlem almasını öneren bir görüş sundukları gözlemlenmiştir.

USTR tarafından açıklanan kamu istişare süreci kapsamında bahse konu yazılı görüş ve dile getirilecek sözlü görüşlere karşı yorumların (post hearing rebuttal comments) 14 Mayıs 2021 tarihine kadar https://comments.ustr.gov/s/ adresinde yer alan portala yüklenmesinde fayda görülmekte olduğu bildirilmiştir.

3. AB Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri çerçevesinde;

- Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına (CLP) ilişkin 1272/2008 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün VI sayılı Eki'ni tadil eden 2021/643 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Nisan 2021 tarihli ve L 133 sayılı nüshasında,

- Motorlu araçların "Acil Durum Şerit Tutma Sistemleri”nin (ELKS) tip onayı için tek tip prosedürler ve teknik şartların onayı hakkında 2019/2144 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün uygulanmasına dair kuralları belirleyen 2021/646 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Nisan 2021 tarihli ve L 133 sayılı nüshasında,

- Sivil kullanım için patlayıcıların elektrikli ve elektronik başlatıcılarında bazı kurşun ve krom bileşenlerinin kullanımına yönelik muafiyetlere dair 2011/65 sayılı AP ve Konsey Direktifi'nin III sayılı Eki'ni tadil eden 2021/647 sayılı Komisyon Direktifi, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Nisan 2021 tarihli ve L 133 sayılı nüshasında,

- Kitle imha silahlarının yayılmasına karşı AB Stratejisinin uygulanmasına destek olmak amacıyla Avrupa bağımsız nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahsızlanma düşünce kuruluşları ağının desteklenmesi hakkında 2018/299 sayılı Konsey Kararı'nı tadil eden 2021/648 sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Nisan 2021 tarihli ve L 133 sayılı nüshasında,

- Silah Ticareti Anlaşması'nın (ATT) uygulanmasını desteklemek için ATT Sekretaryası faaliyetlerinin teşviki hakkında 2021/649 sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Nisan 2021 tarihli ve L 133 sayılı nüshasında,

- Finansal özkaynak ve uygun yükümlülükler için asgari şartın raporlanmasına dair tek tip raporlama şablonları, talimatlar ve metodolojini oluşturulması hakkında 2014/59 sayılı AP ve Konsey Direktifi'nin uygulanması için teknik standartları belirleyen 2021/622 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Nisan 2021 tarihli ve L 131 sayılı nüshasında,

- "Yatırım AB Portalı”nın (InvestEU Portal) oluşturulması ve teknik özelliklerin belirlenmesine dair 2021/626 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Nisan 2021 tarihli ve L 131 sayılı nüshasında,

- "Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi”nin (ETIAS) oluşturulmasına dair 2018/1240 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak ETIAS ile ilgili günlüklerin tutulması ve erişim kurallarının belirlenmesi hakkında 2021/627 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Nisan 2021 tarihli ve L 131 sayılı nüshasında,

- Sterilize edilmiş tıbbi cihazların paketlenmesi ve sağlık bakım ürünlerinin sterilizasyonuna ilişkin uyumlaştırılmış standartlara dair 2020/439 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2021/609 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Nisan 2021 tarihli ve L 129 sayılı nüshasında,

- Tıbbi ürünlere dair 93/42 sayılı Konsey Direktifi kapsamında listelenen tıbbi araçlar ve ekipmanları, anestezi ve solunum ekipmanları, tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi, sterilize edilmiş tıbbi cihazların paketlenmesi, sağlık bakım ürünlerinin sterilizasyonu, tıbbi cihazların klinik araştırmaları, aktif olmayan cerrahi implantlar, hayvansal doku kullanımlı tıbbi cihazlar, elektro-akustik ve tıbbi elektrikli ekipmanlar için uyumlaştırılmış standartlara dair 2020/437 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2021/610 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Nisan 2021 tarihli ve L 129 sayılı nüshasında,

- Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar hakkında 90/385 sayılı Konsey Direktifi kapsamında listelenen tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi, sterilize edilmiş tıbbi cihazların paketlenmesi, sağlık bakım ürünlerinin sterilizasyonu ve tıbbi cihazların klinik araştırmaları için uyumlaştırılmış standartlara ilişkin 2020/438 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2021/611 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Nisan 2021 tarihli ve L 129 sayılı nüshasında,

- Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Anlaşmaya Tarafların Gözden Geçirme Konferansı (NPT) ile ilgili faaliyetlerin desteklenmesi hakkında 2021/579 sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Nisan 2021 tarihli ve L 123 sayılı nüshasında,

- COVID-19 salgını sonrasında menkul kıymetleştirme için genel bir çerçevenin oluşturulması hakkında 2017/2402 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2021/557 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Nisan 2021 tarihli ve L 116 sayılı nüshasında,

- COVID-19 salgınına yanıt olarak ekonomik toparlanmayı desteklemek için menkul kıymetleştirme çerçevesindeki ayarlamalar hakkında 575/2013 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2021/558 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Nisan 2021 tarihli ve L 116 sayılı nüshasında, - Araçların ve bu araçlara yönelik sistemlerin, bileşenlerin ve ayrı teknik birimlerin genel yapım özellikleri ve güvenlikleri bakımından tip onayı için tek tip prosedürler ve teknik şartlara dair 2019/2144 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2021/535 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Nisan 2021 tarihli ve L 117 sayılı nüshasında,

hususlarının yayımlanmış olduğu ifade edilmektedir.

4. Kik Anti-Damping Soruşturması/Motor Bataryaları

İlgi :07.05.2021 tarihli ve 2021/076 sayılı Sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı sirkülülerimiz ile 17 Mayıs 2021 tarihinde saat 11:00'da yapılacağı belirtilen bilgilendirme toplantısına ilişkin 'zoom linki' aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

https://zoom.us/j/94409977843?pwd=N1JTd0xRODNzUkZ6NFN2MkRvN29TQT09

5. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından "Bazı Çelik Ürünleri" ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan 6 Mayıs 2021 tarihli bir e-posta'da; anılan soruşturma kapsamında KİK ilgili Sekretaryası (GCC-TSAIP) tarafından nihai önlem alınmasına karar verildiği ve mezkur önlemin ilk yıl %16, ikinci yıl %15.2 ve üçüncü yıl %14.4 oranında uygulanmasının öngörülmekte olduğu belirtilerek, konuya ilişkin bilgilendirme mektubu ve sonuç raporunun gizli olmayan versiyonu iletildiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, ilgili Bakanlar Kurulu'nun bu konudaki kararı yayımlandığında, mezkur korunma önleminin uygulanmasına ilişkin resmi bültenin bir nüshası bilahare iletilecektir.

Ek-2: İngilizce Mektup (1 Sayfa)

Ek-3: Mektup (1 Sayfa)

Ek-4: Rapor (61 Sayfa)Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.