2021/081 Sirküler (20.05.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 2021/ 081

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 2019/7 sayılı "Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği", 3 Aralık 2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Bahse konu Tebliğ ve ilgili mevzuat çerçevesinde, mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredileri' ne ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi öngörülmüştür.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda; aşağıda belirtilen Genelgelerde Bakanlık Makamı Onayı çerçevesinde 07.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak ve yürürlüğe girmek üzere değişiklikler yapıldığı, değişikliklerin işlendiği Genelge metinlerinin Bakanlıkları web sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yayımlandığı belirtilmektedir.

"2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge"

"2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge"

"2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge"

Bilgilerini ve konuya ilişkin işlemlerin söz konusu Genelgelerin hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.