2021/084 Sirküler (24.05.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2021/ 084

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 2019/7 sayılı "Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği” kapsamında mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in uygulanmasına yönelik olarak, yurt dışında düzenlenen destek başvuru belgelerinin İncelemeci Kuruluşlar tarafından Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin onayına DYS üzerinden sunulmasına ilişkin usullere açıklık getirilmesini teminen "Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge” de yapılan değişiklikler ile desteklenen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini gösteren bir ek ihdas edilmesi hususu Bakanlık tarafından 07/05/2021 tarihinde uygun görülerek onaylanmıştır.

Mezkûr Genelgede yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu ile ihdas edilen "Ek 6- Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri" yazımız ekinde gönderilmekte olup, değiştirilen mevzuat metnine Bakanlık www.ticaret.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini ve konuya ilişkin işlemlerin söz konusu Genelge hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


EKLER: 1)Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım DYS Genelgesi Değişiklik Tablosu

2) EK-6 Reklam Tanıtım ve Pazarlama FaaliyetleriEkler:
EK6ReklamTanitimvePazarlamaFaaliyetleri.docx

YurtDisiBirimMarkaveTanitimDYSGenelgesiDegisiklikTablosu.doc.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.