2021/094 Sirküler (08.06.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2021/ 094

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 2019/7 sayılı "Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği", 3 Aralık 2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Bahse konu Tebliğ ve ilgili mevzuat çerçevesinde, mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredileri' ne ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi öngörülmüştür.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge'de yapılan değişikliklere ilişkin ilave açıklamalar yer almaktadır. Buna göre;

"2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında tanıtım ve/veya marka tescil desteği almış/alıyor olmakla beraber kira desteği kapsamına alınmak için ilk kez başvuruda bulunacak olan ya da başka ülke/ülkelerde destek kapsamında birimi bulunmakla beraber yeni bir ülkede ilk defa kira desteği başvurusu yapacak olan şirketlerin başvurularını DYS üzerinden ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine (İBGS) iletmesi gerekmektedir.”

"2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında kira ve/veya marka tescil desteği almış/alıyor olmakla beraber ilk kez tanıtım desteği başvurusunda bulunacak şirketlerin başvurularını DYS üzerinden ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine (İBGS) iletmesi gerekmektedir.”

"2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında kira ve/veya tanıtım desteği almış/alıyor olmakla beraber ilk kez marka tescil desteği başvurusunda bulunacak şirketlerin başvurularını DYS üzerinden ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine (İBGS) iletmesi gerekmektedir.”

"DYS üzerinden iletilen başvurulara ilişkin yurt dışında düzenlenmiş bilgi ve belgeler, İBGS tarafından ilgili Ticaret Müşavirliği/ Ataşeliği/ Bakanlık Temsilcisinin onayına DYS üzerinden sunulacaktır.”

"Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri onayına konu destek başvurusuna ilişkin bilgi/belgeler, Müşavirlik/Ataşelik tarafından doğrudan firmalardan değil, İBGS'lerden talep edilecektir. Diğer bir ifadeyle DYS'de İBGS'ler firmalar ile yurt dışı temsilciliklerimiz arasında köprü vazifesi göreceklerdir.”

"Henüz destek kapsamına alınmamış birimler için Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından düzenlenerek ilgili İBGS'ye onaylı olarak DYS dışındaki kanallardan iletilen Ek-8 Formları ile yine bu birimlere ilişkin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Genelgesinin 19 uncu maddesinde belirtilen usulde onay işlemi tesis edilerek şirketlere teslim edilmiş belgelerin, DYS'ye aktarılmak üzere şirketler tarafından İBGS'ye sunulması gerekmektedir.”

"Daha önce KEP üzerinden başvurmuş olup başvurusu reddedilmiş (destekten hiç yararlanmamış) firmaların yeni başvuruları için DYS üzerinden kayıt ve başvuru yapması gerekmektedir.”

Bilgilerini ve konuya ilişkin işlemlerin yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.