2021/123 Sirküler (27.07.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-123

Sayın Üyemiz;

1. Irak/Yaptırımlar Listesi Güncellemesi

2. Fas'ta Okul Defteri ve Benzeri Ürünlerin Pazara Giriş İznine Tabi Tutulması

3. Arjantin / Cam Plakalar İthalatına Yönelik Anti-Damping Önlemi Soruşturması

4. Meyve Şarabı Tebliği Taslağı

5. Katar Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

6. AB - Rekabet Avantajı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Irak / Yaptırımlar Listesi Güncellemesi

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi tarafından yaptırımlar listesinde yapılan son güncellemeyle, "State Contracting Water and Sewage Projects Company (Devlet Su ve Kanalizasyon Projeleri Taahhüt Şirketi)" isimli kuruluşun 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yaptırım listesinden çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu duyuruya https://www.un.org/press/en/2021/sc14570.doc.htm internet adresinden ulaşılabilmektedir.

2. Fas'ta Okul Defteri ve Benzeri Ürünlerin Pazara Giriş İznine Tabi Tutulması

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden bir bildirim alındığı, söz konusu bildirimde Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi'nin internet sitesinde yayımlanan 05 Temmuz 2021 tarihli ve 6211/311 sayılı genelgede, 29/01/2021 tarihli ve 6163/311 sayılı genelge ekinde iç piyasaya girmesi için Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bağlı piyasa gözetim bürolarından izin alınması gereken ürün listesinin yayımlandığı, bu defa bir örneği ekli genelge ekindeki GTİP kodları altına giren ve yeni ya da geri dönüştürülmüş hamurdan üretilen okul defteri ve benzeri ürünlerin 04.4.002 ve 04.4.003 Nolu standartlara uygun olarak pazara giriş iznine tabi tutulmasına karar verildiği hususlarına yer verildiği bildirilmektedir.

Söz konusu ürünlerin ihracatını ilgili ülkeye yapacak olan firmalarımızın söz konusu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

EK-1: Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi Genelgesi

3. Arjantin / Cam Plakalar İthalatına Yönelik Anti-Damping Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Arjantin tarafından Tayland ve ülkemiz menşeli "Cam Plakalar” (Arjantin tarife cetveline göre 7016.10.10 GTİP'li) ithalatına karşı 26 Şubat 2021 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığından bahisle; Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla edinilen malumata göre, soruşturma otoritesi tarafından 21 Temmuz 2021 tarihinde ön karara ilişkin bir nota iletilmiş olup, söz konusu notada özetle; dampingli olduğu iddia edilen Türkiye ve Tayland menşeli ithalatın yerli üretime zarar verdiği ve zarar ile ithalat arasında illiyet bağı bulunduğu, ilgili taraflarca nihai kararın verilmesinde faydalı olacak ilave kanıt ve belgelerin 4 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili e-posta adreslerine iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

EK-2: Nota

4. Meyve Şarabı Tebliği Taslağı

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlıkları tarafından hazırlanan ve bir örneği ekte gönderilen Türk Gıda Kodeksi Meyve Şarabı Tebliği hakkında görüş talep edildiğinden bahisle; taslağa ilişkin ihracatçılarımızın görüşlerinin ekte gönderilen tablo formatında 28 Temmuz 2021 saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-3: Görüş Tablosu

EK-4: Tebliği Taslağı

5. Katar Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından 14 -18 Eylül 2021 tarihleri arasında Katar'a yönelik gıda sektörel ticaret heyeti düzenleneceği, ticaret heyeti programı dahilinde gıda ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketleri arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, anılan heyet organizasyonunun 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedelinin 3300 ABD Doları (firma başına tek temsilci baz alınarak hesaplanmıştır) olarak belirlendiği; devlet desteği başvuruları heyet organizasyonu tamamlandıktan sonra Birlikleri tarafından gerçekleştirilecek olup destek tutarları ilgili Bakanlıktan alındıktan sonra katılımcı firmaların belirteceği hesaba yatırılacağı belirtilmektedir. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcıların sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir), Birliklerince heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliklerine iletilmesinin yeterli olacağı belirtilmektedir. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişinin heyet organizasyonuna katılabilecekleri; heyet organizasyonuna firmaları adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı firma ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerektiği, katılımcı firma ile organik bağı olan başka bir firmadan SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmediği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 02 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 17.00'e kadar başvuru yapmaları gerektiği, başvuru için https://forms.gle/GP9sDMhXq1kTm4328 internet adresinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerektiği; heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, Ticaret Bakanlığı onay sürecinin başlatılacağı ve AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden kendilerinden ödemeler alınacağı; başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyeceği bildirilmektedir.

EK-5: Heyet Taslak Programı

EK-6: Katılım Şartları

6. AB - Rekabet Avantajı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan farklı yazılarda,

· Tayland menşeli bazı hazırlanmış veya konserve edilmiş mısır ürünleri ithalatına karşı nihai anti-damping vergisinin yeniden uygulanmasına dair 2021/342 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 26 Şubat 2021 tarihli ve L 68 sayılı nüshasında yayımlandığı;

· AB dışı ülkelerden sübvansiyonlu ithalata karşı korunmaya dair 2016/1037 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün 18'nci maddesi uyarınca, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli filament cam elyafı ürünleri ithalatına karşı nihai telafi edici vergi uygulanmasına dair 2021/328 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 25 Şubat 2021 tarihli ve L 65 sayılı nüshasında yayımlandığı

bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.doc

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.