2021/124 Sirküler (29.07.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-124

Sayın Üyemiz;

1. Hava Kargo Anketi (TİM)

2. Avrupa Birliği'ne Tarım Ürünleri İhracatında Kalıntı Analizleri

3. Rusya (Moskova) Fiziki Ticaret Heyeti (TİM)

4. Arjantin / Cam Plakalar İthalatına Yönelik Anti-Damping Önlemi Soruşturması

5. AB - Rekabet Avantajı

6. IKBY Vergi İndirimi

7. Fındık Hasat ve İhraç Tarihleri

8. Kırgızistan - Sektör Sorunları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.1. Hava Kargo Anketi (TİM)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan mailde, TİM tarafından yürütülen, hava kargo yoluyla sektörel ve ülke bazında ihracat kapasitesi ve potansiyelinin tespiti çalışmalarına ihracatçılarımızın, kısa anketi doldurarak katkı sağlayabilecekleri ifade edilmektedir.

Anket linki: https://forms.gle/KZQiCY6DEzdP3zvS9

2. Avrupa Birliği'ne Tarım Ürünleri İhracatında Kalıntı Analizleri

İlgi: 16.07.2021 tarihli ve "AB Ülkelerine Yaş Meyve ve Sebze İhracatı Hk” başlıklı Duyurumuz.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) 669/2009/EC yönetmeliği kapsamında 25 Ocak 2010 tarihinden itibaren başlayan ülkemiz menşeli tatlı biber ürününün AB'ye ithalatında AB gümrük kapılarında %10 sıklıkla doküman kontrolü, fiziksel muayene ve ayniyat denetimi uygulamasının 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile de aynen devam ettiğinden bahisle; AB Komisyonu 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünde değişiklikler yapıldıığı buna göre 2019/1793/AB Sayılı Tüzüğün Ek I'inde yer alan ve %10 kontrol sıklığına tabi tatlı biberlere pestisit kalıntısı riski sebebiyle tatlı olmayan biberlerin de (peppers of the Capsicum species (other than sweet)) eklendiği ifade edilmekte; AB Giriş Sınır Kontrol Noktalarında ülkemiz menşeli portakalda %10, mandalinada (mandarin) %5, narda %20 sıklıkla pestisit kalıntısı riskine yönelik kontrol sıklığı uygulamasının devam ettiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla; AB'nin, yapmış olduğu kontrollerinde olumsuzluk tespit edilen ürünler için Gıda ve Yem Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) ile ülkemize bildirimde bulunduğu, AB Komisyonu'nun risklere ve uygunsuz durumlara ilişkin yeni bilgileri dikkate alabilmek için 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün I ve II sayılı eklerinde yer alan listeleri altı ayı geçmeyecek periyotlarda düzenli bir şekilde gözden geçirmektedir. Bu gözden geçirmelerde RASFF bildirimlerini özellikle dikkate aldığı, bildirim alan firmaların ürünlerinin AB sınır kontrol noktalarında daha sıkı kontrollere tabi tutulduğu ifade edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca önlemlere rağmen Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (AB-RASFF) kapsamında biber, greyfurt, limon, portakal, mandalinada pestisit kalıntısı nedeni ile alınan bildirimlerin azalmamış belirgin şekilde artış göstermiş olduğu ifade edilmektedir.A B Komisyonundan alınan Mektupta da aynı husus dile getirilmekte olduğu, Komisyonun daha katı koruma önlemlerini değerlendireceğinin ifade edildili belirtilmektedir.

Sonuç olarak bildirim sayısındaki artışın devam etmesinin; AB tarafından belirlenen mevcut kontrol sıklığının arttırılmasına ve sonucunda önümüzdeki dönemde AB'ye taze meyve ve sebze ihracatımızın daha sıkı tedbirler ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalabileceğine işaret ettiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; ülkemizden AB ülkelerine taze meyve ve sebze ihracatında sorun yaşanmaması, ülkemiz itibarının korunması ve AB ile olan taze meyve ve sebze ticaretimizin daha iyi seviyede sürdürülebilmesi için mevcut tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Buna göre AB'ye (İngiltere dahil) 19 Temmuz 2021 tarihinden itibaren;

· Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş tatlı biberler ve tatlı olmayan biberlerin ihracat partilerinde % 100 oranında pestisit kalıntı analiz sıklığı uygulanacağı;

· Portakal (taze/kurutulmuş), mandalina/mandarin (taze/kurutulmuş), (taze/kurutulmuş) ve (taze/kurutulmuş) ihracat limon greyfurt partilerinde % 100 oranında pestisit kalıntı analiz sıklığı uygulanacağı;

· Nar (taze/soğutulmuş) ihracat partilerinde % 20 oranında pestisit kalıntı analiz sıklığı uygulanacağı;

bildirilmektedir.

Duyuru linkimiz: https://www.baib.gov.tr/xzrvj8

3. Rusya (Moskova) Fiziki Ticaret Heyeti (TİM)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 27-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'na yönelik bir Fiziki Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Moskova şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Rusya'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla; pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenleneceği ifade edilen heyete Makine ve Aksamları (asansörler, inşaat makineleri, tarım makineleri, metal- plastik işleme makineleri), İklimlendirme Sanayi Ürünleri (kazanlar, ısıtıcılar, soğutucular) Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, İnşaat Malzemeleri (doğal taş, yalıtım malzemeleri, elektrik aparatları, demir-çelik), Tekstil (kumaş, iplik, ev tekstili, tekstil aksesuarları) sektörlerinde uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu heyete katılım kontenjanla sınırlı olup, başvuru için son tarihin 6 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimi olduğu; bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/russia-trade-delegation internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulmasının gerekmekte olduğu, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalardan ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinden oluşan 10.750,00-TL tutarındaki katılım bedelinin tahsil edileceği; katılımı uygun görülen firmalara konuya ilişkin bilgilendirmenin e-posta aracılığıyla yapılacağı bildirilmektedir. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalar için heyete katılım ödeme dekontlarının TİM'e ulaşmasıyla kesinleşecek olduğu, heyet hazırlık çalışmaları kapsamında B2B eşleştirme hizmeti alınan firmaya ödeme yapılması, uçak biletlerinin kesilmesi ve otel rezervasyonlarının yapılmasının ardından katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamadığı bildirilmektedir.

Not:

1- Rusya'ya girişte umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususî ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 günü aşmamak şartıyla 30 gün süreyle vizeden muaftır. Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Heyete katılım kapsamında firma temsilcilerimizin vize alımları kendi sorumluluklarındadır.

2- Rusya'ya seyahatte yolucuların uçağa kabul edilebilmeleri için son 3 gün içerisinde alınmış negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeleri gerekmekte olup, test sonucu İngilizce veya Rusça olarak ibraz edilemiyorsa Konsolosluk onaylı Rusça tercüme talep edilmektedir. 3 günlük süre PCR testi için örnek alındığı tarihten itibaren başlamakta ve seyahat esnasında maske ve eldiven kullanılması gerekmektedir.

3- Meclisimizin Rusya Ticaret Heyeti'ni Covid-19 salgınının seyrini göz önüne alarak iptal etme veya sanal ticaret heyetine çevirme hakkı saklı olup, Meclisimizin herhangi bir sebeple heyeti iptal etme kararı alması halinde firmalarımıza katılım bedelleri eksiksiz olarak; sanal ticaret heyetine çevirme kararı alması halinde ise sanal ticaret heyetinin maliyeti düşülerek firmalarımıza kalan bakiye ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı Bilgi:

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr , 0212 454 00 90

Beste COŞKUNER: bestecoskuner@tim.org.tr , 0212 454 00 96

EK-1: Heyet Taslak Programı

4. Arjantin / Cam Plakalar İthalatına Yönelik Anti-Damping Önlemi Soruşturması

İlgi : 15.03.2021 tarihli ve 2021-046 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Arjantin tarafından Tayland ve ülkemiz menşeli "Cam Plakalar” (Arjantin tarife cetveline göre 7016.10.10 GTİP'li) ithalatına karşı 26 Şubat 2021 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla edinilen malumata göre, soruşturma otoritesi tarafından 21 Temmuz 2021 tarihinde ön karara ilişkin bir nota iletilmiş olduğu, söz konusu notada özetle; dampingli olduğu iddia edilen Türkiye ve Tayland menşeli ithalatın yerli üretime zarar verdiği ve zarar ile ithalat arasında illiyet bağı bulunduğu, ilgili taraflarca nihai kararın verilmesinde faydalı olacak ilave kanıt ve belgelerin 4 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili e-posta adreslerine iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

EK-2: Nota

5. AB - Rekabet Avantajı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Hindistan ve Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş yassı paslanmaz çelik ürünleri ithalatının kayıt altına alınmasına ilişkin 2021/370 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin Mart 2021 tarihli ve L 71 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

6. IKBY Vergi İndirimi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, İbrahim Halil gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmeler kapsamında Erbil Gümrük Ataşeliğinin yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, inşaat demiri ve kuluçkalık yumurta ithalat vergilerinde indirime gidildiği, bu kapsamdainşaat demiri (10-16 mm) için alınan gümrük vergisinin ton başına 90.-$'dan 45. $'a, kuluçkalık/damızlık yumurta için alınan gümrük vergisinin ise karton (12 viyol yani 360 adet yumurta) başına 38.-$'dan 20.-$'a indirildiği bildirilmektedir.

7. Fındık Hasat ve İhraç Tarihleri

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğünden alınan yazıda, Bölge Müdürlükleri görev alanı içerisinde yer alan Ordu ilinde üretilen tüm fındık çeşitleri için oluşturulan "Fındık Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu"nun 26/07/2021 tarih ve 1 no'lu kararı ile 2021 yılı fındık hasat ve ihracına izin verildiği tarihlerin belirlendiği bildirilmektedir. Fındık hasat ve ihraç tarihlerini gösteren karar ve tablo ekte yer almaktadır.

EK-3: Karar ve Eki

8. Kırgızistan - Sektör Sorunları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısının, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın eşbaşkanlığında 6-7 Ağustos 2021 tarihlerinde Çolpan Ata'da gerçekleştirilmesi ve KEK toplantısı ile eşzamanlı olarak İş Forumu yapılması planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede Kırgızistan ile ticaret sırasında sektörel bazda yaşanan sorunların 30 Temmuz 2021 Cuma günü (YARIN) saat 16:00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.