2021/148 Sirküler (03.09.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-148

Sayın Üyemiz;

1. ETO Tespitine İlişkin RAFF Bildirimleri

2. Anti Damping Soruşturması / Mısır - UPVC

3. Anti-Damping Soruşturması / Mısır - Kaynak Elektrotu

4. Fuar Duyurusu - Anbar

5. Fuar Duyurusu - Basra

6. Fuar Duyurusu - Erbil

7. Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

1. E-Ticaret / Ozon Firması İle Yapılan Görüşme Hk.

Madrid Ticaret Müşavirliğinden alınan muhtelif yazılara atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, İspanya ve Almanya'da yapılan denetimlerde muhtelif firmalara ait bitkisel kökenli dengeleyicilerde, kullanımı yasak olan etilen oksitin (ETO) tespit edildiği, bu sebeple ülkemiz menşeli 'Sakız, Reçine ve Diğer Bitkisel Özsu ve Hülasalar'ın İspanya'ya ithalatında adı geçen firmalara %100, diğer Türk firmalarına ise %20 sıklıkta sağlık tedbirlerinin uygulamaya konulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimî Temsilciliği'nden alınan yazı ekinde, İspanya'dan alınan 2021.2966 sayılı RASFF bildirimine istinaden DG SANTE'nin Tarım ve Orman Bakanlığına gönderdiği mektubun iletildiği, bahse konu mektupta;

· AB Pestisitler Veri Tabanında yer alan ETO maddesinin Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından kanserojen ve mutajen olarak sınıflandırıldığı,

· Maddenin toksikolojik referans değerlerinin belirlenmediği ve güvenli beslenme seviyelerinin henüz tespit edilmediği,

· ETO maddesi için azami kalıntı seviyelerinin (MRL) tüm ürünler için analitik yöntemin miktar ölçme sınırında (LOQ) belirlendiği, keçiboynuzu sakızı için azami kalıntı seviyesinin 0,1 mg/kg LOQ olarak tanımlandığı, insan tüketimine yönelik ürünlerde bu seviyenin aşılmasının insan sağlığı için risk oluşturduğunun kabul edildiği,

· AB'de ETO kullanımının yasaklandığı, pestisit veya gıda katkı maddesi olarak kullanılmasının kabul edilmediği,

· AB Komisyonu ve üye ülkelerin halihazırda ülkemiz menşeli hammaddelerde ETO maddesine ilişkin ilave resmi tedbirler almayı öngördüğü,

· Ülkemizin bu aşamada insan ve hayvan tüketimine yönelik ürünlerde kontaminasyon risklerini ortadan kaldırmak üzere önleyici adımlar atmasının istenildiği,

· Bulaşma kaynağı hakkında bir araştırma yapılmasının ve tespitler ile düzeltici önlemler hakkında Komisyon'un bilgilendirilmesinin talep ve anılan ürüne dair ihracat kontrolleri başlatılmasının tavsiye edildiği belirtilmektedir.

2. Anti Damping Soruşturması / Mısır - UPVC

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemiz menşeli "U-PVC” ithalatına karşı 29 Aralık 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığından bahisle; anılan soruşturma kapsamında Bakanlık tarafından yayımlanan nihai bulgu raporunun, Kahire Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla 30 Ağustos 2021 tarihinde Bakanlığımıza iletilmiş olduğu, ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; söz konusu raporun incelenmesinden görüleceği üzere; Türkiye'den yapılan ihracatta %8,3 ila %10,7 oranında damping olduğu, bunun yerli endüstriyi maddi zarara uğrattığı ve Türkiye'den yapılan dampingli ithalat ile yerli endüstride görülen zarar göstergeleri arasında illiyet bağı olduğuna hükmedildiği belirtilmektedir. Söz konusu soruşturmaya taraf olan firmalarca, nihai bulgu raporunun kendilerine iletildiği tarihten itibaren 10 gün süre içerisinde soruşturma otoritesine, rapora ilişkin görüşlerini iletebilecekleri belirtilmektedir.

Öte yandan, Bakanlık tarafından herhangi bir bildirim yapılmayan/rapor iletilmeyen ve bahse konu rapora görüş vermek isteyen tarafların, anılan raporun Bakanlığa iletildiği 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren 10 gün süre içerisinde Mısır soruşturma otoritesine görüşlerini iletebilecekleri ifade edilmektedir.

EK-1: Essential Facts and Conclusion Report - İngilizce

3. Anti-Damping Soruşturması / Mısır - Kaynak Elektrotu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemiz menşeli "Kaynak Elektrotu” ithalatına karşı uygulanan anti-damping önlemi kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturmasının yürütüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu soruşturma çerçevesinde Bakanlık tarafından nihai karara esas oluşturacak bulgu raporunun yayımlanmış olduğu; Bakanlık tarafından ilgili tarafların söz konusu rapora ilişkin 6 Eylül 2021 tarihine kadar görüş iletilebileceği belirtilmektedir.

Bilgilerini ve keyfiyete ilişkin Mısır'a ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren söz konusu rapora ilişkin varsa görüşlerini Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletmesi hususlarında gereğini rica ederim.

4. Fuar Duyurusu - Anbar

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü - Fuar İzinleri Ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan Nota'ya atfen, Anbar/Irak'ta gerçekleştirilmesinin planlanan "Uluslararası Anbar 1. Fuarı"nın 26-29 Eylül 2021 tarihine ertelendiği kaydedilmektedir.

5. Fuar Duyurusu - Basra

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü - Fuar İzinleri Ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda,

- Basra Petrol ve Doğalgaz Üniversitesi tarafından, "Basra Vilayetinde Bilim, Beceri ve Gelişim için Basra Birinci Uluslararası Fuarı"nın 1 Eylül 2021 itibariyle ziyaretçilerine kapılarını açtığı ve söz konusu etkinliği 10 Eylül 2021 tarihine kadar devam edeceği,

- Fuarın organizasyonunu üstlenen El-Şehl Genel Ticaret ve Fuarlar Şirketi ve Konferanslar Düzenleme Şirketiyle, aşağıda kayıtlı irtibat bilgileri üzerinden iletişime geçilebileceği kaydedilmektedir.

Adres : Irak-Bağdat

E-posta : eng.shahal2016@gmail.com

Telefon : +964 771 278 29 19

6. Fuar Duyurusu - Erbil

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü - Fuar İzinleri Ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı'nca Bağdat Büyükelçiliğimize iletilen bir Nota'ya atfen, Erbil'de 7-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, "Erbil Emlak ve Yatırım Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen "Modern Irak Şirketi" ile e-posta (info@newiraq.net) ve telefon (07705367199) kanalıyla irtibat kurulabileceği bildirilmektedir.

7. Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Arjantin tarife cetveline göre 3916.20.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan ülkemiz menşeli "Açıklıkların veya mahfazaların imalatında kullanılan tipteki vinil klorür polimer profiller” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimize, 31 Ağustos 2021 tarihli bir Nota'nın Arjantin tarafından intikal ettirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu Nota'da, soruşturmaya ilişkin yapılan ön karar bildiriminde Türkiye'den gerçekleştirilen dampingli söz konusu ürün ithalatının yerel üreticiler üzerinde ciddi zarar tehdidine sebep olduğu, ancak bu aşamada herhangi bir geçici önleme başvurmadan soruşturmaya devam edileceği ve mezkûr bildirime ilişkin olarak ilgili tarafların bildirim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde (14 Eylül 2021 tarihine kadar) soruşturma otoritesine kanıt sunabilecekleri ifade edilmektedir.

EK-2: NotaEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.