2021/153 Sirküler (10.09.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-153

Sayın Üyemiz;

İlgi : 07.07.2021 tarihli ve 2021-113 sayılı Sirkülerimiz.

İlgide yer alan sirkülerimizde, ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında ikili ticaretin 29/12/2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütülmekte olduğu; bu süreçte, Birleşik Krallık'ın, AB'den bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamalarını yürürlüğe koymakta olduğu; bu çerçevede, bu ülkeye yönelik tarım ürünleri ithalatında talep edilen gıda sağlık sertifikasının (High risk food and feed not of animal origin (HRFNAO)) Birleşik Krallık versiyonunun 19 Mayıs 2021 tarihinde açıklanmış olup, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren AB versiyonunun kabul edilmeyeceği hususunun Birleşik Krallık hükümetinin resmi internet sitesi olan gov.uk adresinden duyurulduğu ifade edilmektedir.

İlgide kayıtlı sirkülerimizde, konuya ilişkin olarak Londra Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda; söz konusu Müşavirlik ile irtibata geçen ihracatçı birlikleri ve ihracatçı firmalara, Birleşik Krallık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunulmaması nedeniyle yeni model sertifika düzenlenemediği ve bu hususun ihracatçı firmalarımızın İngiltere'ye mal ihracatında sorun yaşamasına sebebiyet verebileceği bilgisinin iletildiğinin ifade edildiği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından keyfiyetin Birleşik Krallık makamlarınca kendilerine ulaştırılması halinde gerekli düzenlemelerin yapılacağı bilgisinin Müşavirliğe iletildiği belirtilmiştir. Konunun çözüme kavuşturulmasını teminen Londra Ticaret Müşavirliği tarafından Birleşik Krallık ilgili kurumları ile iletişime geçildiği ve keyfiyetin Londra Büyükelçiliği tarafından da muhatap makamlar nezdinde gündeme getirildiği hususları da sirkülerde belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Birleşik Krallık Liman Sağlık Kurumundan anılan Müşavirliğe verilen yanıtta; Birleşik Krallık Gıda Standartları Kurumu tarafından tarım ürünleri ithalatında 1 Ekim 2021 tarihine kadar AB modeli gıda sağlık sertifikasının kabul edileceği, bununla birlikte, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren ise söz konusu yazıda yer verilen internet adresinde yer alan formatta tanzim edilecek olan sertifikanın ibraz edilmesinin zorunlu olacağı hususları ifade edilmiştir.

Bu defa, Londra Ticaret Müşavirliğinden alınan bir başka yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Kırsal Bakanlığından (DEFRA) alınan bir elektronik postada; 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren istenen model sertifikalara dair bilgi verildiği ve söz konusu tarihten itibaren bu sertifikaların aranacağının ifade edildiği belirtilmektedir. Diplomatik kanallardan Londra Büyükelçiliğimize iletilen DEFRA yazısının, Büyükelçiliğimiz tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına ayrıca iletildiği belirtilmektedir.

Ayrıca, belirlenen geçiş sürenin yaklaşması nedeniyle ihracatçılarımızın mağdur olmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, DEFRA'nın sertifika örnekleri ve yapılan uygulama değişikliğine dair bahse konu sertifikayı düzenleyen taşra teşkilatlarının bilgilendirilmesinin sağlanmasının talep edileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

İlgili sertifika örnekleri:

https://www.gov.uk/government/publications/high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-hrfnao-health-certificates


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.