2021/156 Sirküler (13.09.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-156

Sayın Üyemiz;

1. Filipinler / Motorlu Taşıtlar Korunma Önlemi Soruşturması

2. Türkiye-EFTA STA

3. Bangladeş Sanal Genel Ticaret Heyeti

4. Expo Dubai 2020

5. Alım Talebi Hk.

6. Irak İbrahim Halil Hudut Kapısında PCR Testi ve Aşı Kartı Hk.

7. Tacikistan / KEK 11. Dönem Toplantısı

8. Sorumlu Denetçi Eğitimi

9. NOR-SHIPPING 2022 Fuarı Fiyatlı Sirküler Hk.

10. Fuar Duyurusu (Bağdat Güvenlik, Savunma ve Savaş Sanayii Fuarı)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Filipinler / Motorlu Taşıtlar Korunma Önlemi Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Filipinler tarafından "motorlu taşıtlar” ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında ülkemizin, 2021 yılı Ocak ayında uygulamaya konulan geçici önlemden muaf tutulduğundan bahisle, bahse konu soruşturma kapsamında Filipinler tarafından Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Komitesine yapılan 23 Ağustos 2021 tarihli bildirimde, mezkur soruşturmanın nihai önlem uygulanmadan sonlandırılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

EK-1: DTÖ Bildirimi

2. Türkiye-EFTA STA

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, "Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” ile "Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşması'nın” 25 Haziran 2018 tarihinde imzalandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Anlaşmalara dair iç onay süreçlerinin ülkemizde tamamlanarak, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 25 Mayıs 2021 tarihli (Mükerrer) ve 31491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, bu kapsamda taraflarca iç onay süreçlerinin tamamlanmasına dair bildirimlerin yapılmış olduğu ve bahse konu Anlaşmalar'ın 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

3. Bangladeş Sanal Genel Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 25 Ekim - 4 Kasım 2021 tarihleri arasında Bangladeş'e yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, bahse konu ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetinde Çelik, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Gıda (Hızlı Tüketim ve Paketli Tüketim Ürünleri), Makine ve Aksamları, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohum ve Mamulleri sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmamızın katılımları ile gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

Bahse konu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarihin 14 Eylül 2021 Salı günü saat 17:00 olduğu belirtilmektedir. Son Başvuru tarihine kadar başvuran firmaların, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirileceği ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımının son başvuru tarihinden önce kapanacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, heyete ön başvuru için https://bit.ly/3kYcyaD internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği; formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapılacağı, ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaların e-posta yoluyla bilgilendirileceği ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 2.100-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının sertackasim@tim.org.tr e-posta adresin gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bangladeş Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemelerin firma başı olarak alınacağı,

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmamasının önem arz ettiği,

- Heyete katılımın, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleştiği; heyete katılımın, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedelininiade edilemediği; Türk katılımcı listesinin kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışmasının gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edileceği bildirilmekte,

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşeceği, ihtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verileceği bildirilmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

• 25 Ekim 2021 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

• 25 Ekim - 4 Kasım 2021 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Sertaç KASIM: sertackasim@tim.org.tr 0212 454 01 84

Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr 0212 454 07 02

4. Ukrayna PVC Profiller Korunma Önlemi Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesince 8 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan ve EK-2'de yer alan "G/SG/N/6/UKR/22” numaralı bildirimde, Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından Ukraynalı yerli üreticilerin başvurusu üzerine "PVC profiller” ithalatına karşı 1 Eylül 2021 tarihinde bir korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına karar verildiği ve bu kararın 1 Eylül 2021 tarihli Ukrayna Resmî Gazetesi'nde yayımlandığı ifade edilmektedir. Ukrayna Resmî Gazetesi örneği EK-3'te, gayri resmî Türkçe çevirisi ise EK-4'te yer almaktadır.

Yazıda devamla, söz konusu bildirimde ilaveten, soruşturmanın 3916.20.00.90 ve 3925.90.80.00 Ukrayna Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan ürünleri kapsayacağı; anılan soruşturmaya taraf olmak isteyen üçüncü kişilerin taleplerini, soruşturma açılış kararının yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, söz konusu soruşturmanın açılışına yönelik yazılı görüşlerin ise soruşturma açılış kararının yayımlanma tarihinden itibaren 45 gün içerisinde Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesi gerektiği bildirilmektedir. Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye ciddi zarar verdiği veya ciddi zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabildiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

EK-2: DTÖ Bildirimi

EK-3: Ukrayna Resmi Gazetesi

EK-4: Ukrayna Resmi Gazetesi Gayri Resmi Çevirisi

5. Alım Talebi Hk. (Hong Kong)

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, işbirliği amacı ile firma ziyareti ve fiziki fuar etkinliklerinin düzenlenemediği bu dönem zarfında, ihracatçıların işbirliği olanaklarının arttırılmasına yönelik çalışmaların Hong Kong Ticaret Ataşeliğince yürütüldüğü, Hong Kong'daki firmalar ile ilgilendikleri ürün grupları özelinde, ülkemizde üretimi bulunan ihracatçılara ait iletişim bilgisi ve ürün kataloglarının paylaşılmasına gayret edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ülkemizden halihazırda makarna ve meyve suyu gruplarında ithalat gerçekleştiren Ping Shan firması ile yapılan görüşmede, anılan firmanın bisküvi/çikolata/cips, hazır yemek, kuru meyve, konserve sebze olmak üzere, dört ayrı kategoride tedarikçi arayışında olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu talep ile ilgilenen ihracatçılarımızın tablo formatında ihracatçı firma bilgilerini 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 16.00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

6. Irak İbrahim Halil Hudut Kapısında PCR Testi ve Aşı Kartı Hk.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Erbil Gümrük Ataşeliğinden alınan bir yazıda, 29 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla İbrahim Halil Hudut Kapısı üzerinden Irak'a girişlerde ücret mukabili zorunlu test şartıyla giriş izni uygulamasına son verildiği, ülkemizin iki doz aşı kartını veya 48 saatlik PCR test sonucunu kâğıt ortamında ibraz eden yolcuların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'ne giriş yapabileceği ve söz konusu belgelerden en az birini sunamayan yolcuların ise ücret mukabili test şartıyla girişlerine izin verilmeye devam edileceği bildirilmektedir.

7. Tacikistan / KEK 11. Dönem Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türkiye-Tacikistan KEK 11. Dönem Toplantısının Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın eşbaşkanlığında 11-13 Ekim 2021 tarihlerinde Duşanbe'de gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu toplantı hazırlıkları çerçevesinde; 11. Dönem Protokolünde yer almak üzere, yeni madde önerilerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Tacikistan'a ihracat yapan firmalarımızın görüş ve önerilerini 10 Eylül 2021 Cuma günü (BUGÜN) saat 17.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

8. Sorumlu Denetçi Eğitimi

T.C. Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan yazıda, 2021/22 sayılı "İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” hükümlerince sınıflandırılmış olan ihracatçı firmaların Sorumlu Denetçi istihdam etmekle yükümlü olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından anılan Tebliğ'in 11'inci maddesi hükümleri doğrultusunda 13-15 Ekim 2021 tarihlerinde İzmir'de 2021/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetim Tebliği eklerinde yer alan tüm ürün gruplarını kapsayan Sorumlu Denetçi Eğitimi düzenleneceği belirtilmektedir. Eğitime ilişkin duyurunun Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde yapılmış olduğu bildirilmektedir.

9. NOR-SHIPPING 2022 Fuarı Fiyatlı Sirküler Hk.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Oslo / Norveç'te 10 - 13 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan NOR-SHIPPING 2022 Uluslararası Gemicilik Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nun, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğince organize edileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 2022 yılında 28. kez düzenleneceği ve iki yılda bir gerçekleştirilen fuarın, dünyanın önde gelen gemi yapımı ve denizcilik fuarlarından biri olarak görüldüğü ifade edilmektedir. Fuarnı, makine aksamı üreticilerinden tedarikçilere, armatörlerden finans uzmanlarına kadar gemicilik ve açık deniz piyasasıyla ilgilenen çok çeşitli ziyaretçi kitlesinin izlemesinin beklendiği belirtilmektedir.

Bahse konu fuara katılmayı planlayan üyelerimiz, ek'teki başvuru formunu ve fuar sözleşmesini doldurarak, 13 Eylül 2021 Pazartesi günü mesai saatleri bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 0212 454 05 01-02 numaralarına fakslamaları veya gemi@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgi için irtibat:

Selin ÖZSOY

Gemi Yat ve Hizm. İhr. Birl. Sektör Koordinasyon Şubesi

Tel: 0212 454 09 99

Fax: 0212 454 05 01 - 02

EK-5: NOR-SHIPPING 2022 Fuar Fiyatlı Sirküleri

EK-6: NOR-SHIPPING 2022 Firma Katılım Sözleşmesi

EK-7: NOR-SHIPPING 2022 Başvuru Formu

10. Fuar Duyurusu (Bağdat Güvenlik, Savunma ve Savaş Sanayii Fuarı)

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığından alınan Nota'ya atfen, "Güvenlik, Savunma ve Savaş Sanayii Fuarı"nın, Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi koordinasyonunda ve Irak Başbakanı himayesinde Bağdat Uluslararası Fuarı alanında 19-22 Mart 2022 tarihleri arasında düzenleneceği, Fuarın organizasyonunu üstlenen El-Muttahide Fuarlar ve Uluslararası Konferanslar Şirketiyle aşağıda kayıtlı irtibat bilgileri üzerinden iletişime geçilebileceği bildirilmektedir.

Adres: Irak-Bağdat-Kerrada

Web sitesi: www.unitedevents.iq

E-posta: office@unitedevents.iq - info@unitedevents.iq

Telefon : +964 780 7777771 - +964 780 6666661Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.jpg

EK-6.pdf

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.