2021/179 Sirküler (14.10.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-179

Sayın Üyemiz;

1. Mahsul Limon (İnterdonato) Satış İhalesi

2. Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti 29 Kasım-3 Aralık 2021

3. Port Sudan Limanı'nın ve Hartum'a Bağlanan Karayolunun Kapanması Hk.

4. Sayın Bakanımızın Görüşmesi

5. Türkiye-Angola Ekonomik İlişkilerin Durumu

6. 11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

7. Techxtile Start-Up Challenge Etkinliği

8. Hasat, İhraç Tarihleri Hakkında (Turunçgil)

9. Ulusal Meslek Standartları ile Ulusal Yeterliliklerin Görüşe Gönderilmesi

10. Maldivler Balıkçılık, Su Kaynakları ve Tarım Bakanı Hussain Rasheed Hassan'ın Ülkemizi Ziyareti

11. 2021/9 Sayılı Tebliğ

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1. Mahsul Limon (İnterdonato) Satış İhalesi

T.C Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden alınan yazıda, İşletmelerinin 2021 yılı istihsali tahmini 2.200 ton İnterdonato Limon pazarlık usulü ile satışa arz edilmiş olduğu ifade edilmektedir.

EK-1: İlan Örneği

2. Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti 29 Kasım-3 Aralık 2021

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 29 Kasım - 3 Aralık 2021 tarihleri arasında Kazakistan'a yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Kazakistan'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda, tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenleneceği ifade edilen bahse konu sanal genel ticaret heyetinin başta Çelik, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Tarım Ürünleri, Hızlı Tüketim Paketli Gıda Ürünleri Makine olmak üzere, ilgili sektörlerde iştigal eden azami 20 firmanın katılımıyla gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

Bahse konu sanal genel ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru için son tarihin 15 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimi olduğu bildirilmektedir. Başvuru sahibi firmaların, başvuru ve ödeme tarihlerine göre sıralanacağı ve azami 20 firmalık kontenjanın dolması halinde başvuru alımının son başvuru tarihinden önce sonlandırılabileceği ifade edilmektedir. Heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/kazakhstan-2021/company/register adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği; formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B eşleştirme firması başvuru sahibi firmalara yönelik nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair bir ön araştırma yapacağı, ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaların e-posta yoluyla bilgilendirilecek olup, heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 2.300,00-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemelerin firma başı olarak alınacağı,

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuruların son güne bırakılmamasının önem arz ettiği,

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmekte olduğu; heyete katılımın katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilemediği,

- Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışmasının gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel ithalatçıların etkinliğe davet edileceği,

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmaların eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşeceği, ihtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verileceği bildirilmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

- 29 Kasım 2021 Pazartesi- Webinar (Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında bilgi paylaşımı paylaşılacaktır.

- 29 Kasım-3 Aralık 2021 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr, 0212 454 00 90

Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr, 0212 454 04 86

3. Port Sudan Limanı'nın ve Hartum'a Bağlanan Karayolunun Kapanması Hk.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Hartum Ticaret Müşavirliğinin yazısında, Doğu Sudan'ın Beja Kabileleri üyelerinin, bölgedeki siyasal otorite boşluğu ve kötü ekonomik koşulları protesto etmek için Port Sudan Limanı'ndaki faaliyetlerin durmasına sebebiyet verecek şekilde bir isyan başlattıkları ve Hartum'a bağlanan anayolu kapattıkları ifade edilmekte olup, söz konusu limanın kapanmasından önce limana indirilmiş konteynerlerin gümrük işlemlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle büyük miktarlarda demuraj masraflarının oluştuğu belirtilmektedir,

Yazıda devamla, ihracatçılarımızın, mal teslimi yapan acentalar ile mücbir sebep durumundan dolayı yeniden bir değerlendirme yapılmasını talep etmelerinde ve Sudan'daki durumu takip ederek yükleme yapmalarında fayda görüldüğü bildirilmektedir.

4. Birleşik Krallık'a Tarım Ürünleri İhracatı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Birleşik Krallık'ın AB' den farklı olarak fındık ve ürünleri için 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Model Sertifika'nın Birleşik Krallık versiyonunu talep ettiği, yapılan girişimler sonucu Birleşik Krallık Gıda Standartları Kurumu tarafından tarım ürünleri ithalatında 1 Ekim 2021 tarihine kadar AB modeli gıda sağlık sertifikasının kabul edileceğinin daha önceden bildirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; konu ile ilgili olarak Tarım Bakanlığımızca gerekli çalışmaların yürütülmüş olup Ülkemizden Birleşik Krallık/Büyük Britanya'ya (İngiltere İskoçya-Galler) kuru meyve ihracatında 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında Birleşik Krallık/Büyük Britanya versiyonu Model Sertifika (GBHC176) düzenlenmesinde ve ihracat işlemlerinde dikkate alınacak Prosedür 27.09.2021 tarihinde il tarım ve orman müdürlüklerimize gönderildiği bildirilmektedir. AB'ye kuru meyve ihracatında olduğu gibi 33 il tarım ve orman müdürlüğünün bu konuda da yetkili olduğu bildirilmektedir.

5. Türkiye-Angola Ekonomik İlişkilerin Durumu

Luanda Ticaret Müşavirliğinden alınan e-postaya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, son zamanlarda Angola ile yoğun ve canlı bir gündem takip edildiği; ikili ilişkilerimizde ilk defa Devlet Başkanları düzeyinde karşılıklı ziyaretlerle iki ülkenin birbirine ilgisi son derece artmış durumda olduğu ve 18 Ekim 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Luanda'da programlarını gerçekleştireceği bildirilmektedir.

6. 11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 11.si düzenlenecek olan, Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması ile hem uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek Türkiye Ev Tekstili özgün tasarımlarının ortaya çıkarılması hem de Ev Tekstili sektörünün yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu vesileyle T.C. Ticaret Bakanlığı desteğinde, TİM koordinatörlüğü ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği organizasyonunda "11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Ödül Töreni'nin 26 Ekim 2021 Salı günü saat: 16:30'da youtube üzerinden gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ödül Töreni

Tarih : 26 Ekim 2021 Salı

Saat : 16:30

Yer : Online Platform (Youtube)

Bağlantı linki : https://www.youtube.com/watch?v=WAVZ0OXDVtQ&feature=youtu.be

7. Techxtile Start-Up Challenge Etkinliği

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB)'den alınan yazıda, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği öncülüğünde, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve BEBKA Kalkınma Ajansı proje ortaklığında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla 2009 yılından itibaren düzenlenmekte olan "Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi” etkinliğimiz 2019 yılında "TechXtile Start-Up Challenge” başlığı altında; girişimcilik ve sanayiye uygulanabilirlik odağında revize edilmişti. Bu yıl etkinliğimizi daha da ileriye taşıyarak; projelerin odaklanacağı alanları direkt olarak sanayicimizin beklentisi ile şekillendirdik. 2021 yılında "TechXtile Platform” ismi ile tüm faaliyetleri tek çatı altında toplayan bir girişimcilik platformuna dönüştürdük:

· Girişimci adaylarının yenilikçi fikirlerinin yarıştığı "START-UP CHALLENGE”

· Kurumlarda yapılan yenilikçi uygulamaların yarıştığı "İNOVASYON LİGİ”

· Ekosistemi geliştiren ve ilham veren buluşmalar olan "AKIL-FİKİR BULUŞMALARI”

· Birçok kıymetli eğitimi barındıran "AKADEMİ”

· Finalistlerin ve başvuru yapanların üyeliğiyle sürekli desteklendiği "MEMBERS' CLUB”

Yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversitesanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılmasını destekleyen TechXtile Start-Up Challenge, tekstil sektörü için teknolojik derinliği, yeniliği ve ticarileşme kabiliyeti olan yenilikçi fikirlerin buluştuğu bir girişimcilik programıdır.

TechXtile Start-Up Challenge etkinliği için proje başvuruları https://www.techxtile.net/ web sitemiz üzerinden 13 Eylül 2021 tarihi itibarı ile başvurular alınmaya başlanmış olup, başvurular için süre sonu 24 Ekim 2021 olduğu bildirilmektedir.

Ek-2: Duyuru Görselleri

8. Hasat, İhraç Tarihleri Hakkında (Turunçgil)

Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün; Bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüklerinin Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına Dair Genelgeleri gereğince oluşturulan "Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu", Adana ve Mersin illerindeki bahçelerde 08/10/2021 tarihinde yaptığı incelemeler sonucunda, Dobashi Beni, Marisol ve Satsuma Mandarin çeşitlerinin yeterli olgunluğa ulaştığı tespit edildiğinden,

· 15/10/2021 tarihinde kesimine,

· 20/10/2021 tarihinde ise ihracatına

karar verildiği bildirilmiştir.

Ek-3: Hasat, İhraç Tarihleri Hakkında (Turunçgil)

9. Ulusal Meslek Standartları ile Ulusal Yeterliliklerin Görüşe Gönderilmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Çevre sektöründe ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin belirlenmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Tüm Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (TAGED) arasında imzalanan "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında 4 adet taslak meslek standardı ve 4 adet taslak yeterlilik hazırlanmış olup tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması ve kabul edilebilirliğinin arttırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, TAGED tarafından hazırlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere ilişkin olarak görüş ve değerlendirmelerinin anılan kuruma iletilmesini teminen ekli linkte yer alan "Görüş ve Değerlendirme Formu"na işlenerek 15 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar eo@baib.gov.tr adresine ve Genel Sekreterliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

Not: http://taged.org/duyurular.html linkinden söz konusu meslek standartları ve yeterlilikler ile görüş ve değerlendirme formuna ulaşabilirsiniz.

10. Maldivler Balıkçılık, Su Kaynakları ve Tarım Bakanı Hussain Rasheed Hassan'ın Ülkemizi Ziyareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Maldivler Balıkçılık, Su Kaynakları ve Tarım Bakanı Dr. Hussain Rasheed Hassan'ın 25-27 Ekim 2021 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek İİT 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Bakanlar Konferansına katılacağı ve söz konusu ziyaret sırasında Maldivler hükümetinin balık ihracatına yönelik olarak ilgili kurumlar ve potansiyel ithalatçılar/ihracatçılar ile görüşmek istediği belirtilmektedir.

Balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren ve söz konusu Bakan ile görüşmek isteyebilecek firmaların adları ile yetkililerinin iletişim bilgilerinin ekte bulunan tabloya uygun olarak 18 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ve eo@baib.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Ek-4: İsim Bildirme Tablosu

11. 2021/9 Sayılı Tebliğ

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya ithalatına ilişkin usul ve esasların 31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ İle düzenlendiği ifade edilmektedir.

2022 yılına yönelik olarak İthalat Rejimi hazırlık çalışmalarında söz konusu Tebliğin güncellenmesine ilişkin görüşlere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve anılan Tebliğde gündeme getirilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususların 2 Kasım 2021 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz ve eo@baib.gov.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.png

EK-4.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.