2021/180 Sirküler (15.10.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-180

Sayın Üyemiz;

1. Genç İhracatçılara Yönelik Kolombiya & Panama Fiziki Ticaret Heyeti

2. EFTA STA - LİHTENŞTAYN

3. Tunus / Korunma Önlemi Soruşturması

4. Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzensiz Balıkçılık İle Mücadele

5. Eyalet Tanıtım Kartları Hk.

6. 19-20 Ekim 2021 Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

7. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Genç İhracatçılara Yönelik Kolombiya & Panama Fiziki Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, TİM bünyesinde "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine ulaşabilmek ve toplumun tüm kesimlerinin ihracata özendirilmesi ile ihracat bilincinin tabana yayılması için kurulan GENÇ TİM, çalışmalarını yürütmeye devam ettiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda Genç İhracatçılarımız için Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 8-13 Kasım 2021 tarihleri arasında Genç İhracatçılara Yönelik Kolombiya ve Panama Fiziki Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Bogota ve Panama City şehirlerini kapsayacak söz konusu organizasyonda Kolombiya ve Panama'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Çelik, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Makine ve Aksamları (Madencilik ve Tarım İçin Makine ve Yedek Parçalar) Elektrik-Elektronik (Elektrik Malzemeleri ve Ekipmanları), Kâğıt, Tekstil ve Hammaddeleri (Ev Tekstili), Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Mutfak Aletleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri (Tıbbi Malzemeler, Plastik Sanayi) , Gıda, Ambalaj Malzemeleri sektörlerinde uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu heyete katılımın kontenjanla sınırlı olup, başvuru için son tarihin 18 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitimi olduğu bildirilmektedir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/colombia-panama-2021/company/register internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olduğu, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımızdan tercüme hizmetleri, ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer vb. giderlerinden oluşan 20.500,00-TL tutarındaki katılım bedelinin tahsil edileceği; katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirmenin e-posta aracılığıyla yapılacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalar için heyete katılımın, ödeme dekontlarının TİM'e ulaşmasıyla kesinleşecek olup, heyet hazırlık çalışmaları kapsamında B2B eşleştirme hizmeti alınan firmaya ödeme yapılması, uçak biletlerinin kesilmesi ve otel rezervasyonlarının yapılmasının ardından katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamayacağı bildirilmektedir.

EK-1: Tanıtım Broşürü

2. EFTA STA - LİHTENŞTAYN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, İsviçre Gümrük İdaresi tarafından ülkemizce düzenlenen belgelerde varış ülkesi "Lihtenştayn" olarak belirtilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kabul edilemeyeceği, Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ticarette kullanılan EUR.1 Dolaşım Belgelerinin 2 nolu kutusunda "EFTA" ve 5 nolu kutusunda "İsviçre" yazması gerektiğinin belirtildiği ifade edilerek konuya ilişkin olarak Bakanlıkça gerekli düzenlemelerin yapılmasının talep edildiğinden bahsedilmektedir.

Yazıda, İsviçre Gümrük İdaresi'nin mezkur talebinin karşılanabilmesini teminen elektronik olarak düzenlenen belgelere ilişkin gerekli güncellemenin yapılabilmesi için sistemsel ve teknik çalışmaların devam ettiği ifade edilmektedir. Bununla birlikte; bilindiği üzere Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamı; serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamı ve antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde EUR.1 Dolaşım Belgeleri manuel olarak düzenlenmektedir. Bu çerçevede, elektronik ortamda düzenlenen belgelere ilişkin çalışmaların tamamlanması beklenmeksizin, varış ülkesi Lihtenştayn olan eşyaya ilişkin manuel olarak düzenlenen EUR. 1 Dolaşım Belgelerinin 2 nolu kutusunda "EFTA" ve 5 nolu kutusunda "İsviçre" yazması gerektiği ifade edilmektedir.

3. Tunus / Korunma Önlemi Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tunus tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi'ne yapılan ve 4 Ekim 2021 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan G/SG/N/6/TUN/6 sayılı bildirime göre; anılan ülke tarafından, 8702.10 ve 8702.90 gümürk tarife pozisyonları altında yer alan "Minibüsler” ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatılmış olduğu bildirilmekte; mezkûr bildirim ile 1 Ekim 2021 tarihli ve 90 sayılı Tunus Cumhuriyeti resmi gazetesinin bir örneği ekte yer almaktadır.

Bildirime göre; söz konusu soruşturma kapsamında görüş, değerlendirme ve argüman sunmak veya soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgili paydaşların bunları yazılı olarak soruşturma başlangıç tarihinden (1 Ekim 2021) itibaren 45 gün içerisinde soruşturma makamlarına tevdi etmeleri gerektiği; korunma önlemi soruşturmalarının, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye ciddi zarar verdiği veya ciddi zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabildiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

EK-2: Açılış Bildirimi FR

EK-3: Ekim 2021 Tunus Resmi Gazetesi FR

4. Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzensiz Balıkçılık İle Mücadele

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, kayıt dışı ve düzensiz (IUU) balıkçılık ile mücadele konusunda Japonya'da sürdürülen çalışmalara ilişkin Tokyo Ticaret Müşavirliğinden alınan yazı ve ekinde yer alan Japonya Sorumlu Orkinos Balıkçılığının Tanıtımı Örgütünün (The Organisation For The Promotion Of Responsible Tuna Fisheries ) Eylül ayı bülteni ilişikte gönderildiği bildirilmektedir.

EK-4: Japonya E-bülten

5. Eyalet Tanıtım Kartları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, İran'da bulunan 31 eyaletin (Ostan) tamamı için Tebriz ve Urumiye Ticaret Ataşeliklerinin de katkısıyla Ostan Tanıtım Kartları oluşturulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Ostan Tanıtım Kartları'nda her bir eyaletin nüfusu, sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi, sanayi bölgeleri, hizmet sektörleri, dış ticaretindeki önde gelen ürün ve ülkelerin bulunmakta olduğundan bahisle, kartların İran'daki yatırımcılarıın çalışmalarını kolaylaştırması, eyaletlere yatırım veya iş seyahati yapmak isteyenler için genel bir perspektif vermesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu kartlara Ticaret Bakanlığı web portalı İran sayfasından (https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/raporlar/musavirlik-raporlari) ulaşılabileceği bildirilmektedir.

6. 19-20 Ekim 2021 Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliğinin işbirliğinde aşağıda yer alan program çerçevesinde 19 - 20 Ekim tarihlerinde Amasya-Suluova, Giresun-Bulancak, Ordu-Ünye, Samsun-Bafra, Çarşamba, Terme ve Tokat/Zile'ye yönelik olarak "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Mezkur yazıda, online olarak gerçekleşecek seminerlere katılımın ücretsiz olduğu, seminere katılmak isteyen firmalardan aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla ilk gün için oturuma kayıt olanların, iştirak etmek istemeleri halinde ikinci gün oturumuna da ayrıca kayıt olmaları gerektiği belirtilmektedir. Seminer bitiminde katılımcılara "Katılım Sertifikası” verilecek olup söz konusu sertifikalar elektronik ortamda katılımcıların mail adreslerine gönderileceği bildirilmektedir.

19 Ekim 2021 Birinci Oturum:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYscO2orDwtHNHcsfiq6N0NaGsMg0rpqpnG

20 Ekim 2021 İkinci Oturum:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrcOGqqjosH9FPT0h0Q_yGifjbeeJgBeKs

EK-5: Taslak Programı

7. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki malumat aşağıda yer almaktadır;

· Kompozit ürünlerde bulunan hayvansal kökenli ürünlerin AB'ye giriş için hayvan sağlığı gereklilikleri hakkında 2020/692 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1703 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· Bazı hayvanların, germinal ürünlerin ve hayvansal kaynaklı ürünlerin sevkiyatlarının AB'ye giriş kuralları ve giriş sonrası hareketi ve nakliyesi hakkında 2020/692 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tamamlayan 2021/1705 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· Kara hayvanları ve kuluçkalık yumurtaların AB içindeki hareketlerine dair hayvan sağlığı gereksinimleri hakkında 2020/688 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1706 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· Kanatlı hayvanlar sektöründe ve yumurta albümini için temsili fiyatların sabitlenmesine dair 1484/65 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1707 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· 847/96 sayılı Konsey Tüzüğü uyarınca 2020 yılında belirlenen bazı balıkçılık kotalarının 2021 yılı kotalarına eklenmesi hakkında 2021/1708 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· Hayvansal kökenli ürünler üzerinde resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi için tek tip pratik düzenlemelere dair 2019/627 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1709 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· Üçüncü ülkelerde organik ürünler üzerinde kontroller yapmaya yetkili kontrol makamları ve kontrol kuruluşlarının tanınması ve tanınmaların geri alınması kriterlerine dair 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1697 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Eylül 2021 tarihli ve L 336 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· Üçüncü ülkelerde organik sertifikalı operatörler ve operatör grupları ve organik ürünler üzerinde kontroller yapmaya yetkili kontrol makamları ve kontrol kuruluşlarının tanınması için prosedür gerekliliklerine dair 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tamamlayan 2021/1698 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Eylül 2021 tarihli ve L 336 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· Hayvanlarda belirli hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için kısıtlı bölgelerden gelen hayvansal yan ürünlerin sevkiyatlarına ilişkin model sağlık sertifikası hakkında 142/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün VIII sayılı Ekini tadil eden 2021/1699 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Eylül 2021 tarihli ve L 336 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· Organik üretimde operatörler için kayıt tutma gerekliliklerine dair 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II sayılı Ekini tadil eden 2021/1691 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Eylül 2021 tarihli ve L 334 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· Hayvanlar, germinal ürünler ve hayvansal kökenli ürünlerin AB'ye giriş için yetkilendirilmiş üçüncü ülkeler listesine Botsvana'nın eklenmesi hakkında 2021/404 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1692 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Eylül 2021 tarihli ve L 334 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· Alkollü içeceklerin tanımlanması, tarifi, sunumu, etiketlenmesi ve coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin 2019/787 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak "Madarasi birspalinka” adlı ürünün coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/1687 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 21 Eylül 2021 tarihli ve L 332 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· AB'de "Xylella fastidiosa”nın daha fazla yayılması ve girişinin önlenmesine dair 2020/1201 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1688 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 21 Eylül 2021 tarihli ve L 332 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II, III ve IV sayılı Eklerini tadil eden 2021/1531 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Eylül 2021 tarihli ve L 330 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· Gıda maddelerinde kullanılan aroma ve gıda bileşenlerine ilişkin 1334/2008 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün I sayılı Ekini tadil eden 2021/1532 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Eylül 2021 tarihli ve L 330 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

· Fukuşima Nükleer Santrali'nde meydana gelen kazadan etkilenen bölgelerin AB'ye yönelik gıda ve yem ithalatını düzenleyen 2016/6 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran 2021/1533 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Eylül 2021 tarihli ve L 330 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.