2021/181 Sirküler (15.10.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO:2021-181

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, madencilik faaliyetlerinin orman sayılan alanlarda kalması halinde 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 7. maddesi ve Orman Kanunu'nun 16. maddesi kapsamında işletme, altyapı tesis ve tesis izinleri verilmekte olup söz konusu bu izin talepleri, Orman Kanunu'nun 16ncı maddesinin Uygulama Yönetmeliği'nde düzenlenen hükümlere göre yapılmakta ve İdare tarafından da yine aynı yönetmelik kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

Madencilik sektöründe ihracatımızın nispeten ivme kazandığı bu günlerde üretimimizin de aynı ivme ile devam edebilmesini teminen izin süreçlerinin hızlı sonuçlandırılması sektörümüz için önem taşımakta olup Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, izin sürecinde bekleyen dosyası olan firmalarımızın bilgilerinin düzenli aralıklarla Birliğimizce derlenerek Bakanlık nezdinde takibinin yapılmasının izin süreçlerinin hızlı sonuçlandırılmasına katkı sağlayacağı mütalaa edilmiştir.

Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığında izin sürecinde işlemleri devam eden dosyası bulunan üyelerimizin 25 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar https://forms.gle/J5CkJjY2bPwNofWK9 adresinde yer alan formu doldurmaları hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.