2021/200 Sirküler (10.11.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-200

Sayın Üyemiz;

1. Bahçecilik Sektöründe Hollanda İnovasyon Çözümleri Ve Hollanda'da Yatırım Fırsatları Semineri

2. Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere İlişkin Japonya Uygulamaları

3. Sierra Leone Büyükelçiliği Yatırım Ofisi

4. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Irak

6. Mahsul Limon (İnterdonato) Satış İhalesi.

7. Canlı Hayvan İhracatı

8. Dubai Expo 2020 Kapsamında Belarus Tarafından Düzenlenmesi Öngörülen Etkinliklere Davet

9. Polonya/ İthalat Talebi: Hidrolik Bağlantı ürünleri, hidrolik hortum adaptörleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1. Bahçecilik Sektöründe Hollanda İnovasyon Çözümleri Ve Hollanda'da Yatırım Fırsatları Semineri

Antalya Tarım Konseyinden alınan yazıda, Antalya Ticaret Borsası, Hollanda Büyükelçiliği Tarım Bölümü, Hollanda Baş Konsolosluğu İnovasyon Bölümü, Hollanda Dış Yatırım Ajansı ve Growtech Fuarı Organizasyon firması işbirliğinde 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 10:30'da, çevrimiçi olarak "Bahçecilik Sektöründe Hollanda İnovasyon Çözümleri ve Hollanda'da Yatırım Fırsatları Semineri” düzenleneceği bildirilmektedir.

Seminere katılım ücretsiz olup, katılım için kayıt zorunludur. Kayıt olmak için ank-lnv@minbuza.nl adresine isim firma/kurum adı ve irtibat bilgilerini içeren e-posta göndermeniz gerekmektedir. Kayıt sonrası ZOOM davetiye linkinin tarafınıza iletileceği belirtilmektedir.

2. Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere İlişkin Japonya Uygulamaları

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, gıda ile temas eden plastik ambalajlara ilişkin mevzuatta değişiklik yapıldığı ifade edilerek, bu kapsamındaki uygulamalara ilişkin bilgilerin temin edileceği internet bağlantılarının intikal ettirildiği belirtilmektedir.

EK-1: Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin yazısı.

3. Sierra Leone Büyükelçiliği Yatırım Ofisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Sierra Leone Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir yazıya atıfla, Sierra Leone - Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğinin geliştirilebilmesine yönelik Sierra Leone Hükümeti'nin ikili ekonomik işbirliği çerçevesinde, kilit sektörler için uygun vergi oranları, yabancı yatırımcılar üzerinde daha düşük vergi yükü ve anlaşmalar kapsamında büyük pazarlara gümrüksüz erişim gibi ticari kolaylıklar sunmakta olduğundan bahisle, öncelikli sektörler olarak tanımlanan Tarım, Eğitim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Sağlık, Turizm, İnşaat, Enerji ve diğer alanlarda yatırımcı arayışı içinde olunduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, konuyla ilgilenen yatırımcı firmalarımızın detaylı bilgi ve iletişim için aşağıda belirtilen temas noktası üzerinden Sierra Leone Büyükelçiliği'ne ulaşabilecekleri ifade edilmektedir.

İletişim Bilgisi;

Sierra Leone Trade and Investment Office

Telefon: + 90 212 909 0810

Adres: Maslak Mah. Beybi Giz Plaza 1 / 55 Sarıyer, Istanbul - Turkey

Web: www.invest-SL.com

E-mail: info@invest-SL.com

4. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki malumatın aşağıda yer aldığı bildirilmektedir.

Organik ürünlerin üretimi hakkında dönüşüm amacıyla dönemlerin geriye dönük olarak tanınmasına dair üye ülkeler tarafından sağlanacak bilgilere ilişkin 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün uygulanması hakkında belirli kuralları belirleyen 2020/464 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün bazı çevirilerini düzelten 2021/1849 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Ekim 2021 tarihli ve L 374 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmektedir.

Afrika domuz gribi için özel kontrol önlemlerine dair 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1850 ve 2021/1794 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 373 ve L 361 sayılı nüshalarında yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II, III ve IV sayılı Ekleri'ni tadil eden 2021/1841, 2021/1842, 2021/1810, 2021/1807, 2021/1804 ve 2021/1795 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 373, L 366, L 365, L 364 ve L 361 sayılı nüshalarında yayımlandığı bildirilmektedir.

Domates kahverengi rugose meyve virüsünün (ToBRFV) AB'ye girmesini ve yayılmasını önlemek için uygulamalar hakkında 2020/1191 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1809 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Ekim 2021 tarihli ve L 365 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmektedir.

Şarap sektöründe ulusal yardım programlarına dair 2020/600 ve 2021/78 sayılı Tüzükleri düzelten 2021/1785 ve 2021/1786 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüklerinin, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Ekim 2021 tarihli ve L 359 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Irak

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 11 Kasım 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Irak'ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-2: Irak e-Sohbet Toplantısı

6. Mahsul Limon (İnterdonato) Satış İhalesi.

T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazda, Dalaman Tarım İşletmesinin 2021 yılı istihsali tahmini 1.343 ton İnterdonato Limon pazarlık usulü ile satışa arz edildiği bildirilmekte olup, ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

Ek-3: İlan Örneği (1 Adet)

7. Canlı Hayvan İhracatı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Şırnak ilinde yer alan İpekyolu Gümrük Müdürlüğü'nden, Kars ilinde yer alan Kars Gümrük Müdürlüğü'nden ve Iğdır ilinde yer alan Iğdır Gümrük Müdürlüğü'nden canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan ihracat işlemlerinin gerçekleştirilebileceği ifade edilmektedir.

8. Dubai Expo 2020 Kapsamında Belarus Tarafından Düzenlenmesi Öngörülen Etkinliklere Davet

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Belarus'un Ankara Büyükelçiliği'nden Dubai Expo 2020 Fuarı kapsamında Fuar'ı ziyaret edecek Türk heyeti ve işadamlarının örneği ekli programda kayıtlı etkinliklere davet edildiği, söz konusu program kapsamında Belarus Ulusal Günü vesilesiyle 22 Kasım 2021 tarihinde Belarus Yatırım Forumu'nun düzenleneceği kaydedilmekte ve Forum'a ilişkin örneği ekli davet mektubu ile bilgi notunun paylaşıldığı belirtilmektedir.

Ek-4:Dubai Expo 2020 Kapsamında Belarus Tarafından Düzenlenmesi Öngörülen Etkinliklere Davet Ek Davet Mektubu ve Bilgi Formu

Ek-5: Dubai Expo 2020 Kapsamında Belarus Tarafından Düzenlenmesi Öngörülen Etkinliklere Davet Ek Program.

9. Polonya/ İthalat Talebi: Hidrolik Bağlantı ürünleri, hidrolik hortum adaptörleri

Varşova Ticaret Müşavirliğinden alınan e-posta'da, Müşavirliğe başvuran Polonyalı firmanın talebi ekte iletilmektedir. Firmanın İngilizce olarak göndermiş olduğu ve Türkçe olarak gayrı resmi tercüme edilene-mailde Hidrolik Bağlantı ürünleri, hidrolik hortum adaptörleri üreten firmalar ile temasa geçmek istendiği bildirilmektedir.

Ek-6: Polonyalı firmanın talebi (ING-TR)


Ekler:
1.pdf

2.pdf

3.doc

4.pdf

5.pdf

6.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.