2021/203 Sirküler (12.11.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-203

Sayın Üyemiz;

1. Siber Dolandırıcılık Vakaları hk.

2. Portakal Suyu ve Domates Suyu Standart Tasarıları

3. Mısır Üretici Kayıt Sistemi - Mevzuat Değişikliği Hk.

4. Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

5. İhracatçı Birlikleri - 13. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Hk..

6. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- İsveç

7. Bangladeş'e İhracat Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Siber Dolandırıcılık Vakaları hk.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nden iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, firmaların ya da müşterilerinin e-posta hesaplarının ele geçirilerek/taklit edilerek ödemelerin farklı hesaplara gönderilmesi yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına ilişkin şikâyetlerin zaman zaman Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine ulaştığı ifade edilmektedir.

Firmaların dijital ortamda gerçekleştirdikleri yazışmalarda azami güvenlik önlemleri almaları, ödeme işlemi gerçekleştirilmeden önce hesap bilgilerinin farklı kanallardan teyit edilmesi, dış ticarete konu ülke dışındaki üçüncü bir ülkeye para transferi yapılması taleplerine ihtiyatla yaklaşılması hususlarının önem arz ettiği vurgulanmaktadır.

2. Portakal Suyu ve Domates Suyu Standart Tasarıları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve birer örnekleri ekte gönderilen "TS 1535 /tst T3 Portakal Suyu, TS 1595/tst T1 Domates Suyu" standart tasarıları hakkında Bakanlığın görüş talep ettiği ifade edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu standart tasarılarına ilişkin olabilecek görüş ve değerlendirmelerinizin 24.11.2021 tarihine kadar Birliğimize (bir örneğieo@baib.gov.tradresine olmak üzere) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Görüş Tablosu

Ek-2: Portakal Suyu Standart Tasarısı

Ek-3: Domates Suyu Standart Tasarısı

3. Mısır Üretici Kayıt Sistemi - Mevzuat Değişikliği Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Mısır tarafından 16 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe konulan Üretici Kayıt Sisteminde (ÜKS), belirli ürün gruplarında Mısır'a ihracat yapan firmalar için kayıt zorunluluğu getirildiği ifade edilmektedir.

Kahire Ticaret Müşavirliğimizden 9 Kasım 2021 tarihinde alınan bir yazıda "2016/43 Sayılı Mısır Üretici Kayıt Sistemi Kararı"nın daha önce "2019/44 Sayılı Karar" ile genişletilerek 25 adet üründen 29 adet ürüne çıkarıldığı hatırlatılarak benzer şekilde 31/10/2021 tarihinde çıkarılan ek Karar ile "Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu" 96.07 olan fermuarlar (slide fasteners) ürününün de liste kapsamına alındığı bildirilmektedir. Bu çerçevede, tekstil ve hazır giyim sektöründe girdi olarak kullanılan mezkûr üründe Mısır'a ihracat yapan firmalarımızın ÜKS kapsamında kayıt yaptırması gerekeceği belirtilmektedir.

4. Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi”nin devreye alındığı, Bakanlıklarının web sayfasında yer alan "https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar” adresi üzerindeki "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı yardımıyla BİLGE sistemi kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak ya da "e-devlet şifresi” ile Sisteme erişimin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu Sistem ile adı geçen Bakanlık tarafından BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen gümrük beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmekle birlikte sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabilmesinin sağlandığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte Sistem üzerinde, firma/şahıslar tarafından, yalnızca kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgiler; dolaylı temsilciler tarafından ise kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş kararların yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgilerinin de sorgulanabilmesinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

5. İhracatçı Birlikleri - 13. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Hk.

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, TİM iş birliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin organizatörlüğünde, mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla organize edilen "İhracatçı Birlikleri - 13. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın ödül törenin Mart 2022 tarihinde düzenlemesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede; "İhracatçı Birlikleri -13. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın başvuruları 25 Ekim 2021 tarihinde başlamış olup söz konusu yarışmaya başvurmak isteyen tüm katılımcıların yarışmanın WEB sitesi (www.designforexport.org veya www.mobilyatasarimyarimasi.org ) aracılığıyla online başvuru yapabilmesi ve yarışma hakkında tüm bilgilere ulaşabilmektedir

6. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- İsveç

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 16 Kasım 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında İsveç'te görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

İsveç Toplantısı Kısa Link : https://bit.ly/309HcHl

7. Bangladeş'e İhracat Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Bangladeş'te faaliyet gösteren bazı firmaların/kişilerin daha önce bazı Türk firmalarla yaptıkları ticari işlerde ticari ihtilaflardan ziyade kötü niyetli ve şüphe uyandıran davranış ve eylemler sergilediklerinin değerlendirildiği ve zarar görmemeleri için ihracatçılarımızın bu kişilere karşı uyarılmalarının faydalı olacağı belirtilmektedir.

Bahse konu ile ilgili detaylı bilgi için Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) dönüş yapılması gerekmektedir.Ekler:
1.xlsx

2.docx

3.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.