2021/213 Sirküler (25.11.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-213

Sayın Üyemiz;

1. Standard Tasarıları - Aromalı Süt

2. Fuar Duyurusu

3. Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Toplantısı Hk.

4. Mahsul Limon (İnterdonato) Satış İhalesi

5. Ticaret Müşavirliklerimizle Elektronik Sohbetler - Hindistan

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Standard Tasarıları - Aromalı Süt

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve bir örneği ekte gönderilen "TS 5004 /tst T1 Aromalı Süt" standard tasarısı hakkında Bakanlığın görüş talep ettiği ifade edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu standart tasarılarına ilişkin olabilecek görüş ve değerlendirmelerinizin 25/11/2021 Perşembe günü saat 17:00‘ye Birliğimize (bir örneği eo@baib.gov.tr adresine olmak üzere) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Görüş Tablosu

EK-2: Standard Tasarısı (Aromalı Süt)

2. Fuar Duyurusu

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, 13-18 Haziran 2022 tarihleri arasında başkent Cezayir'de "53. Cezayir Uluslararası Fuarı”nın düzenleneceği, Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkiler çerçevesinde söz konusu fuara ülkemizden geniş katılım sağlanmasından memnuniyet duyulacağı belirtilmektedir.

EK-3: Tanıtım Broşürü

EK-4: Katılım Koşulları

EK-5: Genel Koşullar

3. Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Toplantısı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, ikili ve çok taraflı anlaşmalar gereğince uluslararası taşımalarda kullanılmak üzere Bakanlıklarınca temin edilen geçiş belgelerinin ülkemiz taşımacılarına dağıtım işlemlerinin, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, uluslararası karayolu taşımacılığında 2021 yılında yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi, ayrıca mevcut geçiş belgesi kotaları ve belge kullanım oranları ile günün gelişen şartları dikkate alınarak 2022 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri ve dağıtım kriterlerinin genel olarak gözden geçirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, söz konusu toplantıda Bakanlık çalışmalarında son aşamaya gelen Geçiş Belgesi Ön Başvuru Sistemi (GEBOS e-Devlet Hizmeti) ile Elektronik Geçiş Belgesi (e-Permit) projelerine ilişkin bilgilendirme yapılacağı ifade edilmektedir.

Mevcut geçiş belgesi kotaları ve belge kullanım oranları ile günün gelişen şartlar dikkate alınarak 2022 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri ve dağıtım kriterlerine ilişkin görüş ve önerilerinizin 25 Kasım 2021 Perşembe günü saat 17:00‘ye kadar Birliğimize (bir örneği eo@baib.gov.tr adresine olmak üzere) iletilmesi gerekmektedir.

4. Mahsul Limon (İnterdonato) Satış İhalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 2021 yılı istihsali tahmini 1.088 ton İnterdonato Limon satış ihalesinin açık arttırma usulü ile 30.11.2021 Salı günü saat 14.00'de Dalaman Tarım İşletmesinde yapılacağı ve ihaleye ait ilan örneğinin yazı ekinde gönderildiği bildirilmektedir.

EK-6: İlan Örneği (1 Adet)

5. Ticaret Müşavirliklerimizle Elektronik Sohbetler - Hindistan

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirliklerimizle Elektronik Sohbetler - Hindistan” e-sohbet etkinliğinin29 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14:00'degerçekleştirileceği bildirilmektedir.

EK-7: Hindistan Sohbet ToplantısıEkler:
EK-1.xlsx

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.