2021/214 Sirküler (30.11.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-214

Sayın Üyemiz;

1. 2022 Yılı Ortak Gümrük Tarifesi

2. Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine İlişkin Nota

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Zambiya ve Kongo D.C

4. Endonezya ODICOFF Etkinliği

5. Ek Vergilere Son Verilmesi

6. Mahsul Limon Satış İhalesi

7. 2021/1900 ve 2021/1329 Sayılı AB Uygulama Regülasyonları Hakkında Bilgilendirme

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. 2022 Yılı Ortak Gümrük Tarifesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, AB Tarife ve İstatistik Nomanklatürü ile Ortak Gümrük Tarifesi hakkındaki 2658/87 sayılı Konsey Tüzüğü'nün I sayılı Eki'ni tadil eden ve AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ekim 2021 tarihli ve L 385 sayılı nüshasında yayımlanan 2021/1832 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün AB'nin 2022 yılı Ortak Gümrük Tarifesi hadlerini belirlediği ifade edilmekte olup, anılan Tüzükte ayrıca, küresel iklim değişikliğinin sınırlandırılması kapsamında florlu sera gazları ticaretinin iklim üzerindeki etkisinin izlenmesi amacıyla Kombine Nomenklatörün 10 sayılı Eki'ne ilave TARIC kodları eklendiği ve "Ton Karbondioksit Eşdeğer” (t. CO2) adlı yeni bir ek birim oluşturulduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Tüzüğün, yayımını takip eden yirminci gün yürürlüğe gireceği ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tüm AB üyesi ülkelerde uygulanmaya başlayacağı bildirilmektedir.

2. Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine İlişkin Nota

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Mısır'ın 1 Ekim 2021 itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemi kapsamında dolaylı transit ihracat yapacaklara yönelik talimatları içeren ekli notanın Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Kahire Büyükelçiliğimize gönderildiği bildirilmektedir.

EK-1: Nota

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Zambiya ve Kongo D.C

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda,

· 30 Kasım 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Zambiya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimizle,

· 2 Aralık 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimizle

bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantıları gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliklere katılmak isteyen ihracatçılarımız Kongo Demokratik Cumhuriyeti için https://bit.ly/3FNcFyu Zambiya için https://bit.ly/3FD0fJE linkinden kayıt olabilirler.

4. Endonezya ODICOFF Etkinliği

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Cakarta Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Endonezya İstanbul Başkonsolosluğu ve Endonezya Tarım Bakanlığı'nın organizasyonunda 2 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da "One Day With Indonesian Coffee, Fruits, and Floriculture/ ODICOFF” etkinliğinin düzenleneceği; etkinliğe Endonezya Tarım Bakanlığı yetkilileri ve ihracatçı firmaların katılım sağlayacağı, MÜSİAD yetkilileri ile "Türkiye'de iş fırsatları ve nasıl iş yapılır” hususunda seminer düzenleneceği, katılımcı firmalardan bazılarının aynı zamanda "8'inci Halal Expo” ya da katılım sağlayacakları ifade edilmektedir.

5. Ek Vergilere Son Verilmesi

Erbil Gümrük Ataşeliğimizin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda;

- IKBY (Irak) gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmelerden mevsimlik koruma kapsamında olan "elma, kuru soğan, üzüm, taze fasulye, kabak ve taze börülce" cinsi ürünler üzerindeki ek vergi uygulamasının sona erdiğinin öğrenildiği,

- IKBY Ticaret ve Sanayi Bakanlığından rutin bir bürokratik işlemle ön izin alınmasını müteakip ton başına olağan ithalat vergisini ödemek suretiyle mezkûr ürünlerin Irak'a ithalatının mümkün hale geldiğinin değerlendirildiği,

- Bununla birlikte, 1-2 TIR gibi çok büyük olmayan sevkiyatlar bakımından mezkûr ürünler için Bakanlıklarından ön izin almadan da İbrahim Halil Gümrüğünden ithalatına izin verilebileceğinin, ancak ön izin alınmadan yapılacak ithalatlarda olağan vergiye ek olarak yaklaşık %25 oranında ilave vergi uygulanacağının öğrenildiği,

- Diğer taraftan, 15 Kasım 2021 tarihi itibarıyla koruma süresi dolması beklenen "taze sofralık patates" cinsi ürün üzerindeki koruma süresinin şimdilik 15 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığı, bildirilmektedir.

6. Mahsul Limon Satış İhalesi

T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 2021 yılı istihsali tahmini 1.088 ton İnterdonato Limon satış ihalesi açık arttırma usulü ile 30.11.2021 Salı günü saat 14.00'de Tarım İşletmesinde yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği ekte gönderildiği bildirilmektedir.

Ek-2: İlan Örneği (1 Adet)

7. 2021/1900 ve 2021/1329 Sayılı AB Uygulama Regülasyonları Hakkında Bilgilendirme

Sofya Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; belirli üçüncü ülkelerden belirli ürünlerin Birlikte serbest dolaşıma girmesini düzenleyen resmi kontrollerin geçici olarak artırılması ile acil önlemlere ilişkin 2019/1793 sayılı AB Uygulama Regülasyonunda değişiklik yapılmasına dair Komisyon'un 27 Ekim 2021 tarihli ve 2021/1900 sayılı Uygulama Regülasyonuna ilişkin Müşavirliğimize yazılı bir bildirimde bulunduğu belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme çerçevesinde belirli ürünlerin pestisit kalıntısı içerip içermediğine ilişkin kimlik ve fiziki kontrollerin sıklığı belirlenmiştir.

Bildirimde ayrıca, belirli yüklerin Birlikte serbest dolaşıma girişi esnasında aranan veterinerlik sağlık sertifikalarının, veterinerlik sağlık/resmi sertifikalarının ve resmi sertifikalarının kullanımına ilişkin geçiş döneminin uzatılması konusunda Komisyon'un 10 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/1329 sayılı Uygulama Regülasyonu ile 15 Mart 2022 tarihine kadar bir geçiş dönemi belirlendiği ve bu dönem zarfında serbest dolaşıma girecek bazı ürünlerin beraberindeki veterinerlik sağlık sertifikalarının 15 Ocak 2022 tarihinden önce resmi müfettiş tarafından imzalanmış olmaları şartı ile yetkili mercilerce kabul edileceği de ifade edilmiştir.

Ek-3: EkEkler:
EK-1.pdf

Ek-2.doc

Ek-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.