2021/218 Sirküler (03.12.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-218

Sayın Üyemiz;

1. Standard Tasarıları

2. Almanya Webinar

3. Özbekistan'a Domates ve Biber Tohumları İhracat Yasağının Kaldırılması

4. Birleşik Krallık / Telafi Edici Vergi

5. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Standard Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Tarım Ürünleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TSE K 198/tkt T2 Börek, TSE K 289/tkt T1 Pişirilmiş Börek ve TS 3631 /tst T2 Vişne Suyu" standart tasarılarının iletildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu standard tasarılarına dair ilgili ihracatçılarımızın görüş ve önerilerinin 02 Aralık 2021 Perşembe günü (Bugün) saat 17.00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-1: Görüş Tablosu

EK-2: Standard Tasarısı (Börek Standardı)

EK-3: Standard Tasarısı (Pişirilmiş Börek Standardı)

EK-4: Standard Tasarısı (Vişne Suyu Standardı)

2. Almanya Webinar

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nden alınan yazıda, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirim ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olduğu, üretilen kuru meyvelerimizin %80'den fazlasının başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmekte olduğu, ortalama 1,5 milyar doları bulan kuru meyve ihracatının sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi ve alıcı pazarlarımızdaki itibarının korunabilmesi için EİB tarafından çok çeşitli ve yoğun çalışmalar yürütüldüğünden bahisle; konu uzmanı akademisyenlerimizce çalışmalar hakkında bilgi vermek ve Hamburg Ticaret Borsası temsilcilerinin Alman kuru meyve pazarı hakkında yapacağı sunumlar sonrasında görüş alışverişinde bulunmak üzere EİB tarafından, 15 Aralık 2021 tarihinde ekli gündem çerçevesinde moderatörlüğünü Brüksel'de yerleşik Avrupa Kuru Meyve, Kabuklu Yemişler, Konserveler ve Benzeri Ürünler Ticaret Federasyonu (FRUCOM) Genel Sekreteri Anna Boulova'nın yapacağı uluslararası katılımlı bir webinar düzenleneceği bildirilmektedir.

Kayıt Linki: http://www.dried-fruit-meeting.com/

Webinar Linki: https://us06web.zoom.us/j/81325319174

EK-5: Webinar Davetiyesi

3. Özbekistan'a Domates ve Biber Tohumları İhracat Yasağının Kaldırılması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu bünyesindeki Bitki Karantinası Denetim Kurumu (BKDK) tarafından 12.02.2021 tarihi itibariyle tatbik edilen Bursa ilinden domates ve biber tohumu ithalat yasağına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıda; BKDK'nın konuya ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde söz konusu yasağın muhtelif şartlar dahilinde kaldırılmasına karar verildiği bildirilmekte olup, bahse konu ürünlerin ihracatı kapsamında yürütülecek işlemler ile ilgili Bakanlıkları İl Müdürlüklerinin bilgilendirildiği ifade edilmektedir.

4. Birleşik Krallık / Telafi Edici Vergi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Avrupa Birliği tarafından ülkemiz menşeli gökkuşağı alabalıkları ithalatına karşı uygulanan telafi edici önleminin Birleşik Krallık tarafından uygulanmaya devam etmesinin gerekli olup olmadığına ilişkin Birleşik Krallık Ticaret Politikası Önlemleri Otoritesi tarafından yürütülen geçiş gözden geçirmesi soruşturması kapsamında, yayımlanan nihai karara esas oluşturacak bulgu raporunun iletildiğinden bahisle; Otorite tarafından yayımlanan nihai kararda, önlemin 30 Ocak 2026 tarihine kadar uygulanmaya devam etmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, firmalarımıza uygulanan %1,5 ile %9,5 arasında değişen telafi edici vergi marjlarının yeniden hesaplanmasının, ülkemizden soruşturma döneminde yapılan ithalat olmaması, zarar döneminde ise çok az miktarda ithalat olması sebebiyle uygun görülmediği ifade edilmektedir.

Söz konusu karar https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/TS0002/ adresinde yer almaktadır.

5. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki malumat aşağıda yer almaktadır.

· Birleşik Krallık ve AB tarafından Avrupa Tarımsal Garanti Fonu (EAGF) ve Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu (EAFRD) kapsamında yapılan belirli harcamaların AB finansmanından hariç tutulması hakkında 2021/2019 ve 2021/2020 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Kasım 2021 tarihli ve L 413 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Almanya'da Afrika domuz gribi ile ilgili bazı acil durum önlemleri hakkında 2021/2021 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Kasım 2021 tarihli ve L 413 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. "Soave” adlı coğrafi işaretli ürünlerde yapılan değişikliğe dair 2021/2023 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, Afrika domuz gribi için özel kontrol önlemlerine dair 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2024 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Kasım 2021 tarihli ve L 411 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Zeytinyağları ve zeytin prina yağları için uygulanan ticaret standartlarına dair Uluslararası Zeytin Konseyi'nin Üyeler Konseyinde AB pozisyonunun belirlenmesine ilişkin 2021/2025 sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Kasım 2021 tarihli ve L 411 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Pestisitlerin satışı ve kullanımına ilişkin karşılaştırılabilir AB istatistiklerinin üretilmesine dair ortak çerçevenin oluşturulması hakkında 1185/2009 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Kasım 2021 tarihli ve L 410 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Organik üretimde ve organik ürünlerin etiketlenmesinde izlenebilirliğin ve uyumun sağlanmasına yönelik kontroller ve diğer önlemlere dair 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nde yapılan düzeltme, AB Resmi Gazetesi'nin 18 Kasım 2021 tarihli ve L 410 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· GDO içeren gıda ve yemlerin piyasaya sunumuyla ilgili olarak bazı maddelerin onaylanması hakkında 2016/1215 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2021/1999 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Kasım 2021 tarihli ve L 408 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Akdeniz ve Karadeniz'de 2021 yılı için bazı balık stokları ve balık stoku grupları için balıkçılık fırsatlarının belirlenmesine dair 2021/90 sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2002 sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Kasım 2021 tarihli ve L 407 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· "Vänerlöjrom” adlı ürünün AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/2004 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Kasım 2021 tarihli ve L 407 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Bazı üye ülkelerde bulaşıcı kuş gribine karşı alınan acil korunma önlemlerine dair 2021/641 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2021/1982 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Kasım 2021 tarihli ve L 403 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Avrupa Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Fonu'nun kurulmasına dair 2021/1139 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tamamlayan ve bazı kriterlerin belirlenmesine dair 2017/1004 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1972 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Kasım 2021 tarihli ve L 402 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Hayvansal yan ürünlerin ve türevlerinin ithalatı ve transit geçişine dair 142/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün Almanca versiyonunda yapılan değişikliklere ilişkin 2021/1973 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Kasım 2021 tarihli ve L 402 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Yeni gıda ürünleri listelerine dair 2017/2470 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1974 ve 2021/1975 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Kasım 2021 tarihli ve L 402 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Belirli kanatlı hayvanların Birliğe girişi için onaylanmış üçüncü ülkeler listelerine Birleşik

· Krallık'ın eklenmesi hakkında 2021/404 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1977 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Kasım 2021 tarihli ve L 402 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Suda yaşayan hayvanların belirli hastalıklarının etkisini sınırlamak amacıyla Norveç ve İzlanda tarafından alınan ulusal önlemlerin onaylanması hakkında 203/21 sayılı EFTA Gözetim Otoritesi Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Kasım 2021 tarihli ve L 399 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Kürk hayvanları dışındaki geviş getirmeyen çiftlik hayvanlarının, hayvanlardan elde edilen proteinlerle beslenmesinin yasaklanması hakkında 999/2001 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün IV sayılı Eki'ni tadil eden 2021/1372 sayılı Komisyon Tüzüğü'nde yapılan düzeltme, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Kasım 2021 tarihli ve L 398 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Bazı organik gübrelerin ve toprak iyileştiricilerin ihracatına ilişkin 142/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1929 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Kasım 2021 tarihli ve L 394 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Belirli böcek ürünlerinin piyasaya arzı için gereklilikler ve bir sınırlama yönteminin uyarlanması hakkında 142/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün Ekleri'ni tadil eden 2021/1925 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Kasım 2021 tarihli ve L 393 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Birleşik Krallık tarafından gerçekleştirilen meyve ve sebzeler için pazarlama standartlarına uygunluk kontrollerinin onaylanması hakkında 2021/1926 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Kasım 2021 tarihli ve L 393 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.Ekler:
EK-1.xlsx

EK-2.doc

EK-3.docx

EK-4.docx

EK-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.