2021/073 Sirküler (04.05.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-073

Sayın Üyemiz;

1. AB Mevzuat Değişiklikleri

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Hırvatistan

3. Gayrimenkul Satışı Hk.

4. Akıllı Tarım Uygulamaları

5. AB'ye Kompozit Ürün İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. AB Mevzuat Değişiklikleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Arı Ürünleri Tebliği Taslağı"na ilişkin görüşlere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; ihracatçı firmalarımızın görüşlerinin ilişikte yer alan tablo formatına uygun olarak 5 Mayıs 2021 Çarşamba (Yarın) saat 12.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-1: Tebliğ Taslağı

EK-2: Görüş Tablosu

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Hırvatistan

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Hırvatistan toplantısının daha önceki yazızlarında 29 Nisan 2021 Perşembe günü 14:00-15:30 saatleri arasında yapılacağının bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; e-sohbet toplantılarının gerçekleştirildiği elektronik platformda yaşanan genel mahiyetteki teknik sorun nedeniyle bahse konu toplantının yapılamamış olup, 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününe ertelendiği bildirilmektedir. 14:00-15:30 saatleri arasında yapılacak toplantının duyurusu ekte yer almaktadır.

EK-3: Toplantı Duyurusu

3. Gayrimenkul Satışı Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığından alına yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mülkiyeti Kurumlarına ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 04-07.05.2021 tarihleri arasında satış ihalesinin yapılacağı ve gayrimenkullerin satış ilan metninin Kurumun web sayfasında (www.sgk.gov.tr) ilan edildiği bildirilmektedir.

EK-4: İlan Metni

4. Akıllı Tarım Uygulamaları

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan yazıda; ATSO'nun 2016 yılında "Antalya geleceğini konuşuyor” sloganıyla başlattığı Antalya 4.0 çalışmalarına, tarımda Antalya'nın dijital dönüşümüne öncü olmak, dijitalleşmenin nimetlerinden yararlanarak örnek uygulamalarla fark yaratmak amacıyla devam edildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; ATSO Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Eroğlu'nun moderatörlüğünde, akıllı tarım teknolojilerinin ve ATSO - Vodafone Türkiye işbirliğinde yürütülen "Dijital Tarım Projesi”ndeki gelişmelerin anlatılacağı "Akıllı Tarım Teknolojileri” toplantısının 6 Mayıs 2021 Perşembe günü 13.30 - 15.00 saatleri arasında internet üzerinden (webinar) gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Program

13.30-13.35 Açılış konuşması - ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu

13.35-13.50 Prof. Dr. Mehmet TOPAKÇI - Akdeniz Üniversitesi Tarım Makinaları ve Teknoloji Mühendisliği Bölümü

13.50-14.05 Kadir BOZCA - Vodafone Türkiye Mobil Çözümler Satış Müdürü

14.05-14.20 Aslı AKSOY - Girişimci (Kuşkonmaz Üreticisi)

14.20-14.35 Ayşe Mersin - Ziraat Mühendisi (Kaltun Tarım)

14.35-15.00 Soru Cevap

Webinar Linki: https://atso.xyz/HwLhb

Tarih: 6 Mayıs 2021

Saat: 13.30-15.00

5. AB'ye Kompozit Ürün İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan yazı iletilmiş olup söz konusu yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 04.03.2019 tarihli ve 2019/625/EC sayılı Yönetmelik doğrultusunda, Avrupa Birliği (AB)'ne kompozit ürün ithalatına ilişkin ilave düzenlemeler getirildiği ifade edilmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 12.-14. maddeleri gereğince AB'ye giriş gereklilikleri açısından kompozit ürünlerin, içeriklerinde yer alan hayvansal orijinli ürün yüzdesine bakılmaksızın 3 kategoride sınıflandırıldığı; btün kategorilerdeki kompozit ürünlerin AB'ye ithalatı için talep edilen gerekliliklerin aynı olmakla beraber, ürün kategorisine göre sevkiyatlara eşlik edecek belgelerde farklılıklar bulundğu ifade edilmetkedir

1. Kategori; raf stabil olmayan (non shelf-stable) (Oda sıcaklığında kalamayan) kompozit ürünler

2. Kategori; raf stabil (shelf-stable) (Oda sıcaklığında kalabilen) ve et ürünü (jelatin, kollajen, yüksek rafine ürünler hariç) içeren kompozit ürünler

3. Kategori; raf stabil (shelf-stable) (Oda sıcaklığında kalabilen) ve et ürünü (jelatin, kollajen, yüksekrafine ürünler hariç) içermeyen kompozit ürünler

Bu kapsamda yukarıda belirtilen birinci ve ikinci kategorideki ürünler için 2020/2235/EC sayılı AB yönetmeliği (Bölüm 50) kapsamında 21 Nisan itibariyle yürürlüğe giren veteriner sağlık sertifikası; üçüncü kategorideki ürünler için ise ithalatçı işletmenin sorumlusu tarafından imzalanacak "özel beyan" talep edildiği ifade edilmektedir. AB tarafından üçüncü kategorideki kompozit ürünlerin ithalatına veteriner sağlık sertifikası aramayacak olsa da bu kategoride yer alan bazı kompozit ürünlerin AB'ye girişte veteriner kontrollerine tabi olduğu; ancak 2021/899/EU sayılı AB yönetmeliğinde listelenen kompozit ürünlerin AB'ye giriş kapısındaki veteriner kontrolleri kapsamından çıkarılmış olup, bu sevkiyatların kontrollerinin AB sınırları içinde yapılabileceğinin (varış yeri, ithalaçı işletme antreposu, serbest dolaşıma giriş öncesi noktada) belirtildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu uygulamaya ilişkin AB komisyonu tarafından yayınlanan ve ekte yer alan tabloda belirtildiği üzere mevzuat değişikliği öncesinde Ülkemizden AB'ye ihracatta Tarım Bakanlığınca Veteriner Sağlık Sertifikası düzenlenen bazı ürünler için (A grubunda yer alan ve raf stabil olmakla birlikte % 50'den fazla et ürünü dışında işlenmiş hayvansal orijinli ürün içeren kompozit ürünler için) AB Komisyonu tarafından 21 Ağustos itibariyle "özel beyan" formu talep edildiği belirtilmektedir..

Bu kapsamda; AB tarafından "özel beyan" talep edilen bu ürünlerin ulusal mevzuatımız gereği veteriner kontrolüne tabi olduğundan ihraç edildikten sonra geri dönen ürün olması durumunda Ülkemize girişte sağlık sertifikası ibraz edilmesi gerektiği; bu nedenle yaşanması muhtemel olumsuzlukların önlenmesi ve sağlık sertifikası şartının sağlanması amacıyla ihracatçı firmaların ihracat öncesinde Tarım Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak sağlık sertifikası talep etmeleri durumunda bu ürünler için veteriner sağlık sertifikası düzenlenebileceği bildirilmektedir.

EK-5: TabloEkler:
EK-1.pdf

EK-2.docx

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.