2021/170 Sirküler (04.10.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-170

Sayın Üyemiz;

1. ABD / Anti-Damping ve Sübvansiyon Soruşturmaları

2. Türkiye-Tacikistan İş Forumu

3 2021 Ürünü Kuru İncir İlk Yükleme Tarihi

4. Arap Elektrik Birliği Yedinci Genel Konferansı/Davet

5. Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda Uygunluk Değerlendirme İşareti Hk.

6. Fuar Duyurusu - Dakka/BANGLADEŞ

7. Helal Belgelendirme Destekleri

8. Şeftali Nektarı ve Ceviz-Kabuklu Standard Tasarıları

9. Türkiye Çevre Etiket Sistemi Ürün/Hizmet Kategorisi Belirleme Süreci

10. 2021/24 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. ABD / Anti-Damping ve Sübvansiyon Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) tarafından ABD gümrük tarife cetveline göre 7607.11.3000, 7607.11.6090, 7607.11.9030, 7607.11.9060, 7607.11.9090, ve 7607.19.6000 altında sıralanan ülkemiz menşeli "alüminyum folyo” (certain aluminum foil) ithalatına karşı 20 Ekim 2020 tarihinde eş zamanlı olarak anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açıldığı bildirilmektedir.

Anılan anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları çerçevesinde ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) damping ve sübvansiyona ilişkin nihai kararları 23 Eylül 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Bahse konu anti-damping soruşturması kapsamında ITA tarafından firmalarımız için %2,28 oranında damping marjı hesaplanmıştır. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-09-23/pdf/2021-20534.pdf bağlantısından ulaşmak mümkündür.

Söz konusu telafi edici vergi soruşturması kapsamında ise ITA tarafından firmalarımız için %2,60 oranında sübvansiyon marjı hesaplanmıştır. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-09-23/pdf/2021-20535.pdf bağlantısından ulaşmak mümkündür.

Bununla birlikte, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından zarara ilişkin yürütülen soruşturma hâlihazırda devam etmekte olup ITC'nin nihai kararında ABD yerli endüstrisinin dampingli ve/veya sübvansiyonlu ithalattan dolayı zarar gördüğüne ilişkin bir karar vermesi durumunda anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri nihai hale geleceği ifade edilmektedir.

2. Türkiye-Tacikistan İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK'ın KEK 11. Dönem Toplantısı vesilesiyle yapacağı Tacikistan ziyareti kapsamında 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Duşanbe'de Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nun düzenlenmesi planlandığı belirtilmektedir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa VARANK'ın teşrifleriyle gerçekleştirilmesi öngörülen bahse konu etkinliğe katılmayı arzu eden firma ve kurum temsilcilerinin 6 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 18:00'e kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1316/17416 adresinden kayıt oluşturmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Tuğba Bal Bahar,

DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatörü,

E-posta: tbal@deik.org.tr

Tel: 0212 3395055

Ek-1: Katılım koşulları

3. 2021 Ürünü Kuru İncir İlk Yükleme Tarihi

İlgi :02.09.2020 tarihli ve 2021/145 sayılı Sirkülerimiz

Ege İhracatçı Birlikleri(EİB)'nden alınan yazıda, 2021 ürünü kuru incirin ilk yükleme tarihi 31.08.2021 tarihli Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve sonrasında düzenlenen Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda 6 Ekim 2021 olarak belirlenmiş, Türkiye İhracatçıları Meclisi'nin uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı onayına sunulduğu bildirilmektedir.

Ticaret Bakanlığından alınan 1 Ekim 2021 tarihli yazıda, 2021 sezonu kuru incir ilk yükleme tarihinin 6 Ekim 2021 Çarşamba günü olmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bu çerçevede firmalarımız ve gümrük müşavirleri tarafından e-birlik sistemi üzerinden 6 Ekim 2021 tarihinde saat 00.01'den itibaren 2021 ürünü için beyanname girişi yapılabilecek, e-birlik sistemi üzerinden giriş yapılan beyannamelere sistem tarafından anında onay verilecektir.

4. Arap Elektrik Birliği Yedinci Genel Konferansı/Davet

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Arap Elektrik Birliği'nin Genel Müdürü Nasser Ali Al-Muhannadi'nin ve Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Khalid Bin Khalifa Bin Abdulaziz Al-Thani'nin himayesinde, Birliğin Yedinci Genel Konferansının 20-22 Mart 2022 tarihlerinde Doha'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu konferansa ilgili kurum ve firmaların katılımı ve sponsorluğu için davette bulunulmaktadır.

Konferansla ilgili detaylar (sponsorluk, katılım vs.) aşağıda iletişim bilgileri sunulan irtibat görevlisinden temin edilebilecek olup, sponsorluk paketlerine ilişkin belgeler ekte yer almaktadır.

Ad Soyad : Dina Al - Masalaha

Tel : +962 6 581 91 64

Faks : +962 6 585 94 03

E-posta : contact-us@auptde.org

Ek-2: A.U.Electricity

5. Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda Uygunluk Değerlendirme İşareti Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Birleşik Krallık'ın (BK) AB'den ayrılması ile birlikte teknik düzenlemeler alanında CE işareti yerine ikame ettiği kendi işareti olan UKCA'nın yürürlüğe giriş süresi (bir yıllık geçiş süresini takiben) 1 Ocak 2022 olarak belirlendiği, birçok sektörden gelen talepler sonucunda da bu sürenin bir yıl daha uzatılarak 1 Ocak 2023 olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Birleşik Krallık uygunluk değerlendirme işareti (UKCA) ve Kuzey İrlanda uygunluk değerlendirme işareti (UKNI) ile ilgili olarak temin edilen Türkçe uygulama kılavuzlar ekte yer almaktadır.

Ek-3: 5 Sayfa (UKCA Kılavuzu)

Ek-4: 6 Sayfa (UKNI Kılavuzu)

6. Fuar Duyurusu - Dakka/BANGLADEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, 18-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Dakka/BANGLADEŞ'te gerçekleştirilecek olan "Sourcing Bangladesh-2021, Virtual Edition"sanal fuarına ilişkin olarak ilgili firmaların bilgilendirilmeleri hususunun önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Ek-5: Sourcing Bangladesh-2021, Virtual Edition - Sanal Ticaret Fuarı_Ek_Davet Yazısı - Sourcing Bangladesh-2021, Virtual Edition.PDF

Ek-6: Sourcing Bangladesh-2021, Virtual Edition - Sanal Ticaret Fuarı_Ek_Sourcing Bangladesh-2021, Virtual Edition - İlgili dokuman.PDF

7. Helal Belgelendirme Destekleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda, akredite helal belgelerinin Ticaret Bakanlığı'nın 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”ı kapsamına alındığı ifade edilmektedir.

2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın ekinde yer alan "Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri” listesinde belirtildiği üzere sadece Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen helal belgeli ürünlerin destek kapsamında değerlendirilmekte olduğu ve ilgili listeye Ticaret Bakanlığının pazara giriş desteklerine ilişkin "https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8- sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri” internet adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

8. Şeftali Nektarı ve Ceviz-Kabuklu Standard Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan, "TS 1275/tst T1 Ceviz-Kabuklu" ve "tst 1596 Şeftali Nektarı" standart tasarıları ekte iletilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu standart tasarılarına ilişkin olabilecek görüş ve değerlendirmelerinizin 04.10.2021 tarihine kadar Birliğimize (bir örneğieo@baib.gov.tradresine olmak üzere) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-7: Ceviz-Kabuklu Türk Standardı Tasarısı

Ek-8: Şeftali Nektarı Türk Standardı Tasarısı

Ek-9: Görüş Formu

9. Türkiye Çevre Etiket Sistemi Ürün/Hizmet Kategorisi Belirleme Süreci

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden, 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği ile ülkemizde ulusal çevre etiket sistemi kurulduğu; yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürünleri/hizmetleri teşvik etmek ve ürün/hizmetlerin çevresel performansı hakkında tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan ve bilimsel tabanlı bilgiler sunulmasını sağlamak üzere ürünlerin/hizmetlerin çevre etiketi ile ödüllendirilmesine yönelik çalışmaların anılan Bakanlık tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Yönetmelik kapsamında Bakanlıklarının web adresinde (https://cevreetiketi.csb.gov.tr/) tekstil, seramik kaplama, temizlik kağıdı, elde yıkama bulaşık deterjanı, kişisel bakım ve kozmetik ürün gruplarına ve turistik konaklama hizmet grubuna ait yayımlanan çevre etiketi kriterleri doğrultusunda yapılan başvurular neticesinde başvurusu uygun bulunan firmaların çevre etiketi kullanıcısı unvanı almaya hak kazandığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Çevre Etiketi Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesi 2'nci fıkrası uyarınca TS EN ISO 14024: Tip I Çevre Etiketlemesi, Prensipler ve Yöntemler standartlarına göre yürütülen Türkiye Çevre Etiketi Sistemi ile birlikte tüketicilerin, ürünlerin ve hizmetlerin çevresel performansına ilişkin bilgi sahibi olabildiği; işletmelerin ise çevresel performansa verdikleri önemi belgeleyerek marka değerlerini yükseltme imkânına sahip olabildiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, ülkemizde çevre etiket sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirlerin Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023)'nda, 2021 Yılı Yatırım Programında ve Bakanlıklarının Stratejik Planı'nda tanımlandığı; bu doğrultuda, çevre etiketi kriterinin belirlenmiş ürün/hizmet grubu sayısını arttırmaya yönelik çalışmaların TS EN ISO 14024 standartları uyarınca adı geçen Bakanlıkça yapıldığı, bahse konu standartlar gereğince, muhtemel ürün kategorileri ve piyasanın durumu üzerine bir çalışma yapılarak, ürün/hizmet kategorisi seçimi sürecinin ilgili taraflarla müzakere edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Çevre etiketi kriterleri belirlenmesine yönelik olası ürün/hizmet kategorileri ve bilgi formu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve önerilebilecek yeni ürün/hizmet grubu kategorileri arasından çevre etiket kriterlerinin belirlenmesi talep edilen ürün/hizmet grubuna ait bilgi formunun 12 Ekim 2021 tarihi Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimiz ve eo@baib.gov.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Ek-10: Ürün - Hizmet Grupları (1 Sayfa)

Ek-11: Ürün - Hizmet Bilgisi Formu (1 Sayfa)

10. 2021/24 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2021/24 sayılı Genelge hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu Genelgeye ve ekinde yer alan yetkilendirme formu ile kılavuza "https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu statusu/belgeler” adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.Ekler:
eK-1.docx

EK-10.pdf

eK-11.pdf

eK-2.pdf

eK-3.pdf

eK-4.pdf

eK-5.pdf

eK-6.pdf

Ek-7.docx

Ek-8.docx

eK-9.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.